Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 15. dubna 2019 - Štrasburk

8. Sdělení předsednictví

Předseda oznámil, že po konzultaci, která proběhla v souladu s článkem 234 finančního nařízení, mu výbory DEVE a BUDG předaly svůj společný postoj k prodloužení svěřenského fondu Unie pro Středoafrickou republiku, který byl vytvořen na základě rozhodnutí Komise ze dne 11. července 2014 a jehož platnost vyprší dne 30. července 2019.

- Společný postoj Výboru pro rozvoj a Rozpočtového výboru jako věcně příslušných výborů konzultovaných v souladu s článkem 234 finančního nařízení (2018/1046) o rozšíření svěřenského fondu Unie pro Středoafrickou republiku (svěřenský fond Bêkou), který byl vytvořen na základě rozhodnutí Komise C(2014) 5019 ze dne 11.7.2014 a jehož platnost vyprší 30. července 2019, přijatý koordinátory výborů BUDG a DEVE 1., resp. 2. dubna.

Pokud do 24 hodin po oznámení politická skupina nebo poslanci dosahující přinejmenším nízké prahové hodnoty nevznesou žádnou námitku, společný postoj bude oficiálně předán Evropské komisi.

Poslední aktualizace: 24. července 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí