Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 15 Απριλίου 2019 - Στρασβούργο

8. Ανακοίνωση της Προεδρίας

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι, κατόπιν της διαβούλευσής τους σύμφωνα με το άρθρο 234 του δημοσιονομικού κανονισμού, η επιτροπή DEVE και η επιτροπή BUDG υπέβαλαν την κοινή τους θέση σχετικά με την παράταση λειτουργίας του καταπιστευματικού ταμείου της Ένωσης για την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, το οποίο συστάθηκε με την απόφαση της Επιτροπής της 11ης Ιουλίου 2014 και θα λήξει στις 30 Ιουλίου 2019:

- Κοινή θέση της Επιτροπής Ανάπτυξης και της Επιτροπής Προϋπολογισμών ως αρμόδιων επιτροπών των οποίων ζητήθηκε η γνώμη σύμφωνα με το άρθρο 234 του δημοσιονομικού κανονισμού (2018/1046) σχετικά με την παράταση του Καταπιστευματικού Ταμείου της Ένωσης για την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (καταπιστευματικό ταμείο «Bêkou»), το οποίο συστάθηκε με την απόφαση C (2014) 5019 της Επιτροπής της 11.7.2014 και πρόκειται να λήξει στις 30 Ιουλίου 2019 (Αυτό το έγγραφο δεν είναι προς το παρόν διαθέσιμο σε όλες τις γλώσσες.)

Εγκρίθηκε από τους συντονιστές των επιτροπών BUDG και DEVE την 1η και τη 2α Απριλίου αντίστοιχα.

Εάν καμία πολιτική ομάδα ή βουλευτές ο αριθμός των οποίων αντιστοιχεί τουλάχιστον στο χαμηλό ελάχιστο όριο δεν αντιτεθούν εντός 24 ωρών από την ανακοίνωσή της, η εν λόγω κοινή θέση θα υποβληθεί επισήμως στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Τελευταία ενημέρωση: 24 Ιουλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου