Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 15 april 2019 - Straatsburg

8. Mededeling van de Voorzitter

De Voorzitter deelt mee dat de commissie DEVE en de commissie BUDG, na overeenkomstig artikel 234 van het Financieel Reglement te zijn geraadpleegd, hun gezamenlijke standpunt hebben toegezonden over de verlenging van het EU-trustfonds voor de Centraal-Afrikaanse Republiek, dat is ingesteld bij het besluit van de Commissie van 11 juli 2014 en dat op 30 juli 2019 afloopt:

- Gezamenlijk standpunt van de Commissie ontwikkelingssamenwerking en de Begrotingscommissie als bevoegde commissies overeenkomstig artikel 234 van het Financieel Reglement (2018/1046) over het verlengen van de looptijd van het EU-trustfonds voor de Centraal-Afrikaanse Republiek (het Bêkou-trustfonds), opgericht door de Commissie bij besluit C(2014) 5019 van 11.7.2014 en dat op 30 juli 2019 zal verstrijken

Goedgekeurd door de coördinatoren van de commissies BUDG en DEVE op respectievelijk 1 en 2 april 2019.

Indien een fractie of leden die ten minste de lage drempel bereiken, binnen 24 uur na deze aankondiging geen bezwaar maken, wordt dit gezamenlijke standpunt officieel meegedeeld aan de Europese Commissie.

Laatst bijgewerkt op: 24 juli 2019Juridische mededeling - Privacybeleid