Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 15 kwietnia 2019 r. - Strasburg

8. Komunikat Przewodniczącego

Przewodniczący poinformował, że komisja DEVE i komisja BUDG, w wyniku konsultacji przeprowadzonych na mocy art. 234 rozporządzenia finansowego, przekazały wspólne stanowisko w sprawie przedłużenia działania funduszu powierniczego Unii dla Republiki Środkowoafrykańskiej, który został ustanowiony decyzją Komisji z dnia 11 lipca 2014 r. i który wygaśnie dnia 30 lipca 2019 r.

- Joint position of the Committee on Development and the Committee on Budgets as the competent committees consulted in line with Article 234 of the Financial Regulation (2018/1046) on the extension of the Union Trust Fund for the Central African Republic (BEKOU Trust Fund), created by Commission decision C(2014) 5019 of 11.7.2014 and set to expire on 30 July 2019 (dokument ten nie jest w tej chwili dostępny we wszystkich językach)przyjęta przez koordynatorów komisji BUDG i DEVE odpowiednio w dniach 1 i 2 kwietnia 2019 r.

Wspólne stanowisko zostanie oficjalnie przekazane Komisji Europejskiej, jeżeli w ciągu 24 godzin od jego ogłoszenia żadna grupa polityczna ani grupa posłów w liczbie stanowiącej co najmniej niski próg nie zgłosi sprzeciwu.

Ostatnia aktualizacja: 24 lipca 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności