Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 15. apríla 2019 - Štrasburg

8. Oznámenie predsedníctva

Predseda oznámil, že v nadväznosti na konzultáciu v súlade s článkom 234 nariadenia o rozpočtových pravidlách výbory DEVE a BUDG postúpili svoju spoločnú pozíciu k predĺženiu Trustového fondu pre Stredoafrickú republiku zriadeného rozhodnutím Komisie z 11. júla 2014, ktorého platnosť uplynie 30. júla 2019:

- Spoločné stanovisko Výboru pre rozvoj a Výboru pre rozpočet ako príslušných výborov, s ktorými sa konzultovalo v súlade s článkom 234 nariadenia o rozpočtových pravidlách (2018/1046) o predĺžení trustového fondu Únie pre Stredoafrickú republiku (trustový fond Bêkou), ktorý bol zriadený rozhodnutím Komisie C(2014)5019 z 11. júla 2014 na obdobie do 30. júla 2019 ).

Prijaté koordinátormi výborov BUDG a DEVE 1. apríla, resp. 2. apríla.

Ak politická skupina alebo poslanci, dosiahnu aspoň nízku prahovú hodnotu, nevznesú žiadne námietky do 24 hodín po jeho oznámení, toto spoločné stanovisko sa oficiálne postúpi Európskej komisii.

Posledná úprava: 24. júla 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia