Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Ponedjeljak, 15. travnja 2019. - Strasbourg

9. Potpisivanje akata donesenih u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (članak 78. Poslovnika)

Predsjednik je potpisao sljedeći akt usvojen u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (članak 78. Poslovnika):

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2018/1806 o popisu trećih zemalja čiji državljani moraju imati vizu pri prelasku vanjskih granica i zemalja čiji su državljani izuzeti od tog zahtjeva, u pogledu povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije (00071/2019/LEX - C8-0156/2019 - 2018/0390(COD))

Predsjednik je objavio da će zajedno s predsjednikom Vijeća u srijedu 17. travnja 2019. potpisati sljedeće akte donesene u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom:

- Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća o autorskom pravu i srodnim pravima na jedinstvenom digitalnom tržištu i izmjeni direktiva 96/9/EZ i 2001/29/EZ (00051/2019/LEX - C8-0175/2019 - 2016/0280(COD));

- Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2009/73/EZ o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište prirodnog plina (00058/2019/LEX - C8-0174/2019 - 2017/0294(COD));

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Protokola br. 3 o Statutu Suda Europske unije (00001/2019/LEX - C8-0173/2019 - 2018/0900(COD));

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o definiranju, opisivanju, prezentiranju i označivanju jakih alkoholnih pića, upotrebi naziva jakih alkoholnih pića u prezentiranju i označivanju drugih prehrambenih proizvoda, zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla za jaka alkoholna pića, upotrebi etilnog alkohola i destilata poljoprivrednog podrijetla u alkoholnim pićima te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 110/2008 (00075/2018/LEX - C8-0172/2019 - 2016/0392(COD));

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o ENISA-i (Agencija Europske unije za kibersigurnost) te o kibersigurnosnoj certifikaciji u području informacijske i komunikacijske tehnologije i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 526/2013 (Akt o kibersigurnosti) (00086/2018/LEX - C8-0171/2019 - 2017/0225(COD));

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni uredbe (EU) br. 952/2013 radi produljenja prijelazne uporabe sredstava koja nisu tehnike elektroničke obrade podataka predviđene u Carinskom zakoniku Unije (00044/2019/LEX - C8-0170/2019 - 2018/0040(COD));

- Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Okvirne odluke Vijeća 2009/315/PUP u vezi s razmjenom podataka o državljanima trećih zemalja i u vezi s Europskim informacijskim sustavom kaznene evidencije (ECRIS) te o zamjeni Odluke Vijeća 2009/316/PUP (00087/2018/LEX - C8-0169/2019 - 2016/0002(COD));

- Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća o lučkim uređajima za prihvat isporuke brodskog otpada, izmjeni Direktive 2010/65/EU i stavljanju izvan snage Direktive 2000/59/EZ (00085/2018/LEX - C8-0168/2019 - 2018/0012(COD));

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj građanskoj inicijativi (00092/2018/LEX - C8-0167/2019 - 2017/0220(COD));

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi centraliziranog sustava za utvrđivanje država članica koje imaju podatke o osuđujućim presudama protiv državljana trećih zemalja i osoba bez državljanstva (sustav ECRIS-TCN) za dopunu Europskog informacijskog sustava kaznene evidencije te o izmjeni Uredbe (EU) 2018/1726 (00088/2018/LEX - C8-0166/2019 - 2017/0144(COD));

- Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća o borbi protiv prijevara i krivotvorenja u vezi s bezgotovinskim sredstvima plaćanja i zamjeni Okvirne odluke Vijeća 2001/413/PUP (00089/2018/LEX - C8-0165/2019 - 2017/0226(COD));

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju standardnih vrijednosti emisija CO2 za nove osobne automobile i za nova laka gospodarska vozila te o stavljanju izvan snage uredbi (EZ) br. 443/2009 i (EU) br. 510/2011 (preinaka) (00006/2019/LEX - C8-0164/2019 - 2017/0293(COD));

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o unosu i uvozu kulturnih dobara (00082/2019/LEX - C8-0163/2019 - 2017/0158(COD));

- Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća o zahtjevima za pristupačnost proizvoda i usluga (00081/2019/LEX - C8-0162/2019 - 2015/0278(COD));

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti tržišnog natjecanja u zračnom prijevozu i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 868/2004 (00077/2019/LEX - C8-0161/2019 - 2017/0116(COD));

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1303/2013 u pogledu sredstava za posebnu dodjelu za Inicijativu za zapošljavanje mladih (00066/2019/LEX - C8-0160/2019 - 2019/0027(COD));

- Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila o ostvarivanju autorskog prava i srodnih prava koja se primjenjuju na određene internetske prijenose organizacija za radiodifuziju i reemitiranja televizijskih i radijskih programa te o izmjeni Direktive Vijeća 93/83/EEZ (00007/2019/LEX - C8-0159/2019 - 2016/0284(COD));

- Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća o nepoštenim trgovačkim praksama u odnosima među poduzećima u lancu opskrbe poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima (00004/2019/LEX - C8-0158/2019 - 2018/0082(COD));

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 575/2013 u pogledu minimalnog pokrića gubitka za neprihodujuće izloženosti (00002/2019/LEX - C8-0157/2019 - 2018/0060(COD)).

Posljednje ažuriranje: 24. srpnja 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti