Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 15 april 2019 - Strasbourg

10. Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner

Kommissionens meddelanden om de åtgärder som kommissionen vidtagit till följd av ståndpunkter och resolutioner som parlamentet antog under sammanträdesperioderna november II 2018, december 2018 (andra delen) och januari I och II 2019 finns på parlamentets webbplats.

Senaste uppdatering: 24 juli 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy