Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 15 април 2019 г. - Страсбург

11. Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)

Следните въпроси с искане за устен отговор, последван от разисквания, са вписани в дневния ред (член 128 от Правилника за дейността):

—   O-000003/2019, зададен от Danuta Maria Hübner, от името на комисията AFCO, към Съвета: Преговори със Съвета и Комисията относно правото на Парламента да предприема разследване: законодателно предложение (B8-0019/2019);

—   O-000004/2019, зададен от Danuta Maria Hübner, от името на комисията AFCO, към Комисията: Преговори със Съвета и Комисията относно правото на Парламента да предприема разследване: законодателно предложение (B8-0020/2019).

Последно осъвременяване: 24 юли 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност