Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 15. apríla 2019 - Štrasburg

11. Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)

Do programu boli zaradené tieto otázky na ústne zodpovedanie s rozpravou (článok 128 rokovacieho poriadku):

—   O-000003/2019, ktorú položila Danuta Maria Hübner, v mene výboru AFCO, pre Radu: Rokovania s Radou a Komisiou o vyšetrovacích právomociach Parlamentu: legislatívny návrh (B8-0019/2019);

—   O-000004/2019, ktorú položila Danuta Maria Hübner, v mene výboru AFCO, pre Komisiu: Rokovania s Radou a Komisiou o vyšetrovacích právomociach Parlamentu: legislatívny návrh (B8-0020/2019).

Posledná úprava: 24. júla 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia