Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 15 april 2019 - Strasbourg

11. Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)

Följande frågor för muntligt besvarande med debatt hade förts upp på föredragningslistan (artikel 128 i arbetsordningen):

—   O-000003/2019 från Danuta Maria Hübner, för utskottet AFCO, till rådet: Förhandlingar med rådet och kommissionen om parlamentets undersökningsrätt: lagstiftningsförslag (B8-0019/2019);

—   O-000004/2019 från Danuta Maria Hübner, för utskottet AFCO, till kommissionen: Förhandlingar med rådet och kommissionen om parlamentets undersökningsrätt: lagstiftningsförslag (B8-0020/2019).

Senaste uppdatering: 24 juli 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy