Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Ponedjeljak, 15. travnja 2019. - Strasbourg

12. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) drugih institucija

- Uredba Vijeća o mjerama koje se odnose na izvršenje i financiranje općeg proračuna Unije u 2019. u vezi s povlačenjem Ujedinjene Kraljevine iz Unije (06823/2019 - C8-0155/2019 - 2019/0031(APP))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

2) odbora

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) br. 883/2013 o istragama koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) u pogledu suradnje s Uredom europskog javnog tužitelja i djelotvornosti istraga koje provodi OLAF (COM(2018)0338 - C8-0214/2018 - 2018/0170(COD)) - CONT - Izvjestiteljica: Ingeborg Gräßle (A8-0179/2019)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o vrijednosnim papirima osiguranim državnim obveznicama (COM(2018)0339 - C8-0206/2018 - 2018/0171(COD)) - ECON - Izvjestitelj: Jonás Fernández (A8-0180/2019)

- *** Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Međunarodnog sporazuma o maslinovu ulju i stolnim maslinama iz 2015. (06781/2019 - C8-0134/2019 - 2017/0107(NLE)) - INTA - Izvjestiteljica: Eleonora Forenza (A8-0186/2019)

- *** Preporuka o Prijedlogu odluke Vijeća o pristupanju Europske unije Ženevskom aktu Lisabonskog sporazuma o oznakama izvornosti i oznakama zemljopisnog podrijetla (06929/2019 - C8-0133/2019 - 2018/0214(NLE)) - JURI - Izvjestiteljica: Virginie Rozière (A8-0187/2019)

- *** Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o obnavljanju Sporazuma o suradnji u području znanosti i tehnologije između Europske zajednice i Vlade Ruske Federacije (07683/2019 - C8-0153/2019 - 2019/0005(NLE)) - ITRE - Izvjestitelj: Christian Ehler (A8-0188/2019)

- * Izvješće o Prijedlogu odluke Vijeća o izmjeni Statuta Europske investicijske banke (07651/2019 - C8-0149/2019 - 2019/0804(CNS)) - AFCO - Izvjestiteljica: Danuta Maria Hübner (A8-0189/2019)

- *** Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma između Europske unije i Vlade Republike Filipini o određenim aspektima usluga u zračnom prometu (15056/2018 - C8-0051/2019 - 2016/0156(NLE)) - TRAN - Izvjestitelj: Jozo Radoš (A8-0191/2019)

- * Izvješće o Nacrtu provedbene odluke Vijeća o odobrenju sklapanja, od strane Eurojusta, Sporazuma o suradnji u kaznenom pravosuđu između Eurojusta i Kraljevine Danske (07770/2019 - C8-0152/2019 - 2019/0805(CNS)) - LIBE - Izvjestitelj: Claude Moraes (A8-0192/2019)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o sprečavanju širenja terorističkih sadržaja na internetu (COM(2018)0640 - C8-0405/2018 - 2018/0331(COD)) - LIBE - Izvjestitelj: Daniel Dalton (A8-0193/2019)

- * Izvješće o predloženom imenovanju Viorela Ştefana za člana Revizorskog suda (06341/2019 - C8-0049/2019 - 2019/0802(NLE)) - CONT - Izvjestitelj: Indrek Tarand (A8-0194/2019)

- * Izvješće o predloženom imenovanju Ivane Maletić za članicu Revizorskog suda (07034/2019 - C8-0116/2019 - 2019/0803(NLE)) - CONT - Izvjestitelj: Indrek Tarand (A8-0195/2019)

- *** Preporuka o nacrtu Odluke Vijeća o sklapanju Protokola uz Sporazum između Europske zajednice i Kraljevine Danske o kriterijima i mehanizmima za utvrđivanje države odgovorne za razmatranje zahtjeva za azil podnesenog u Danskoj ili bilo kojoj drugoj državi članici Europske unije i sustava „Eurodac” za uspoređivanje otisaka prstiju za učinkovitu primjenu Dublinske konvencije proširenjem tog sporazuma na kazneni progon (15822/2018 - C8-0151/2019 - 2018/0423(NLE)) - LIBE - Izvjestitelj: Ignazio Corrao (A8-0196/2019)

- Preporuka o Nacrtu uredbe Vijeća o mjerama koje se odnose na izvršenje i financiranje općeg proračuna Unije u 2019. u vezi s povlačenjem Ujedinjene Kraljevine iz Unije (06823/2019 - C8-0155/2019 - 2019/0031(APP)) - BUDG - Izvjestitelj: Jean Arthuis (A8-0197/2019)

Posljednje ažuriranje: 24. srpnja 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti