Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 15 aprilie 2019 - Strasbourg

12. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către alte instituții

- Propunere de regulament al Consiliului privind măsurile referitoare la execuția și finanțarea bugetului general al Uniunii în 2019 în contextul retragerii Regatului Unit din Uniune (06823/2019 - C8-0155/2019 - 2019/0031(APP))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

2) de către comisiile parlamentare:

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 883/2013 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) în ceea ce privește cooperarea cu Parchetul European și eficacitatea investigațiilor OLAF (COM(2018)0338 - C8-0214/2018 - 2018/0170(COD)) - CONT - Raportoare: Ingeborg Gräßle (A8-0179/2019)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind titlurile garantate cu obligațiuni suverane (COM(2018)0339 - C8-0206/2018 - 2018/0171(COD)) - ECON - Raportor: Jonás Fernández (A8-0180/2019)

- *** Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului internațional din 2015 cu privire la uleiul de măsline și măslinele de masă (06781/2019 - C8-0134/2019 - 2017/0107(NLE)) - INTA - Raportoare: Eleonora Forenza (A8-0186/2019)

- *** Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind aderarea Uniunii Europene la Actul de la Geneva al Acordului de la Lisabona privind denumirile de origine și indicațiile geografice (06929/2019 - C8-0133/2019 - 2018/0214(NLE)) - JURI - Raportoare: Virginie Rozière (A8-0187/2019)

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind reînnoirea Acordului de cooperare în domeniul științei și al tehnologiei dintre Comunitatea Europeană și Guvernul Federației Ruse (07683/2019 - C8-0153/2019 - 2019/0005(NLE)) - ITRE - Raportor: Christian Ehler (A8-0188/2019)

- * Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului de modificare a statutului Băncii Europene de Investiții (07651/2019 - C8-0149/2019 - 2019/0804(CNS)) - AFCO - Raportoare: Danuta Maria Hübner (A8-0189/2019)

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea în numele Uniunii a Acordului dintre Uniunea Europeană și Guvernul Republicii Filipine privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene (15056/2018 - C8-0051/2019 - 2016/0156(NLE)) - TRAN - Raportor: Jozo Radoš (A8-0191/2019)

- * Raport referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a încheierii de către Eurojust a Acordului de cooperare în materie de justiție penală dintre Eurojust și Regatul Danemarcei (07770/2019 - C8-0152/2019 - 2019/0805(CNS)) - LIBE - Raportor: Claude Moraes (A8-0192/2019)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind prevenirea diseminării conținutului online cu caracter terorist (COM(2018)0640 - C8-0405/2018 - 2018/0331(COD)) - LIBE - Raportor: Daniel Dalton (A8-0193/2019)

- * Raport referitor la propunerea de numire a lui Viorel Ștefan ca membru al Curții de Conturi (06341/2019 - C8-0049/2019 - 2019/0802(NLE)) - CONT - Raportor: Indrek Tarand (A8-0194/2019)

- * Raport referitor la propunerea de numire a dnei Ivana Maletić ca membră a Curții de Conturi (07034/2019 - C8-0116/2019 - 2019/0803(NLE)) - CONT - Raportor: Indrek Tarand (A8-0195/2019)

- *** Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Protocolului la Acordul dintre Comunitatea Europeană și Regatul Danemarcei privind criteriile și mecanismele de determinare a statului responsabil de examinarea unei cereri de azil prezentate în Danemarca sau în orice al stat membru al Uniunii Europene și sistemul „Eurodac” pentru compararea amprentelor digitale în scopul aplicării eficiente a Convenției de la Dublin în ceea ce privește accesul la Eurodac în scopul asigurării respectării legii (15822/2018 - C8-0151/2019 - 2018/0423(NLE)) - LIBE - Raportor: Ignazio Corrao (A8-0196/2019)

- Recomandare referitoare la proiectul de regulament al Consiliului privind măsurile referitoare la execuția și finanțarea bugetului general al Uniunii în 2019 în contextul retragerii Regatului Unit din Uniune (06823/2019 - C8-0155/2019 - 2019/0031(APP)) - BUDG - Raportor: Jean Arthuis (A8-0197/2019)

Ultima actualizare: 24 iulie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate