Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 15. dubna 2019 - Štrasburk

13. Plán práce
CRE

Byl rozdán konečný návrh pořadu jednání letošního druhého dubnového plenárního zasedání (PE 637.987/PDOJ), ke kterému byly navrženy tyto změny (článek 149a jednacího řádu):

Úterý

Předseda se souhlasem politických skupin navrhl, aby byla prohlášení Rady a Komise o vystoupení Spojeného království z Evropské unie (bod 129 PDOJ) přesunuta ze středečního dopoledne na úterní dopoledne.

Parlament vyslovil souhlas.

°
° ° °

Vystoupil Thomas Waitz.

Pondělí

Žádost skupiny ECR, aby bylo na pořad jednání před jednominutová vystoupení zařazeno prohlášení Komise o genocidě pontských Řeků v letech 1914–1923. Na závěr rozpravy by byly předloženy návrhy usnesení.

Vystoupil Notis Marias za skupinu ECR s odůvodněním žádosti.

Parlament žádost zamítl JH (pro: 79, proti: 199, zdrželo se: 18).

Žádost skupiny GUE/NGL, aby byla na pořad jednání spolu s rozpravou o zprávě Virginie Rozière o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie (A8-0398/2018) (bod 55 PDOJ) zařazena prohlášení Rady a Komise o ohrožení práv a integrity oznamovatelů: případu Juliana Assange.

Vystoupili: Estefanía Torres Martínez za skupinu GUE/NGL s odůvodněním žádosti, Eva Joly za skupinu Verts/ALE s žádostí, aby byla případu Juliana Assange věnována v úterý dopoledne samostatná rozprava, a Javier Nart proti žádosti skupiny GUE/NGL.

Parlament žádost zamítl JH (pro: 40, proti: 260, zdrželo se: 12).

Úterý

Žádost skupiny PPE, aby bylo z pořadu jednání staženo hlasování o zprávě Ingeborg Grässle o vyšetřování úřadu OLAF a spolupráci s Úřadem evropského veřejného žalobce (A8-0179/2019) (bod 16 PDOJ).

Vystoupili: Ingeborg Gräßle za skupinu PPE s odůvodněním žádosti a Arndt Kohn proti žádosti.

Parlament žádost zamítl JH (pro: 128, proti: 178, zdrželo se: 10).

Žádost skupiny GUE/NGL, aby bylo na odpolední pořad jednání jako třetí bod zařazeno prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku o uznání izraelské svrchovanosti nad Golanskými výšinami ze strany USA a možném připojení osad na Západním břehu Jordánu.

Vystoupila Marisa Matias za skupinu GUE/NGL s odůvodněním žádosti.

Parlament žádost schválil JH (pro: 168, proti: 135, zdrželo se: 6).

Žádost skupiny GUE/NGL, aby bylo na pořad jednání zařazeno prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku o situaci v Súdánu, ke kterému by nebyly předloženy návrhy usnesení.

Vystoupili: João Pimenta Lopes za skupinu GUE/NGL s odůvodněním žádosti a Victor Boştinaru proti žádosti.

Parlament žádost schválil.

Žádost skupiny Verts/ALE, aby byla na pořad jednání zařazena prohlášení Rady a Komise o případném vyhoštění Juliana Assange.

Parlament žádost schválil EH (pro: 140, proti: 123, zdrželo se: 40).

Středa

Žádost skupiny S&D, aby byla na dopolední pořad jednání zařazena jako první bod rozprava o zprávě Guillaume Balas o koordinaci systémů sociálního zabezpečení (A8-0386/2018).

Vystoupili: Maria João Rodrigues za skupinu S&D s odůvodněním žádosti, Sven Schulze proti žádosti, Guillaume Balas a Gabriele Zimmer za skupinu GUE/NGL.

Parlament žádost schválil JH (pro: 151, proti: 148, zdrželo se: 5).

Denní zasedání tudíž začne v 8:30.

Lhůty pro předložení byly stanoveny takto:

pozměňovací návrhy: úterý 16. dubna 2019 v 10:00

žádosti o oddělená a dílčí hlasování: středa 17. dubna 2019 v 16:00

Hlasování se bude konat ve čtvrtek.

Žádost skupiny EFDD, aby byla na pořad jednání zařazena prohlášení Rady a Komise o univerzální digitální identitě: základním právu každého evropského občana. Na závěr rozpravy by byly předloženy návrhy usnesení, o kterých by se hlasovalo ve čtvrtek.

Vystoupil Fabio Massimo Castaldo za skupinu EFDD s odůvodněním žádosti.

Parlament žádost zamítl JH (pro: 20, proti: 249, zdrželo se: 18).

Čtvrtek

beze změny

°
° ° °

Plán práce byl tímto schválen.

Vystoupila Anna Maria Corazza Bildt.

PŘEDSEDNICTVÍ: Lívia JÁRÓKA
místopředsedkyně

Vystoupila Virginie Rozière.

Poslední aktualizace: 24. července 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí