Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Ponedjeljak, 15. travnja 2019. - Strasbourg

13. Plan rada
CRE

Podijeljen je konačni prijedlog dnevnog reda plenarnih sjednica od travnja II 2019 (PE 637.987/PDOJ), za koji su predložene sljedeće izmjene (članak 149.a Poslovnika):

Utorak

Predsjednik je u dogovoru s klubovima zastupnika predložio da se, umjesto u srijedu, izjave Vijeća i Komisije o povlačenju Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije uvrste kao prva točka u dnevni red sjednice od utorka ujutro (točka 129. Zapisnika).

Parlament se složio s tim prijedlogom.

°
° ° °

Govorio je Thomas Waitz.

Ponedjeljak

Zahtjev Kluba zastupnika ECR-a da se u zapisnik prije jednominutnih govora uvrsti izjava Komisije o priznavanju genocida nad pontskim Grcima 1914. - 1923. Rasprava će se zaključiti podnošenjem prijedloga rezolucije.

Govorio je Notis Marias, u ime Kluba zastupnika ECR-a, kako bi obrazložio zahtjev.

Poimeničnim glasovanjem (79 za, 199 protiv, 18 suzdržanih), Parlament je odbacio zahtjev.

Zahtjev Kluba zastupnika GUE/NGL-a da se u dnevni red zajedno s raspravom o izvješću Virginie Rozière o zaštiti osoba koje prijavljuju povrede prava Unije (A8-0398/2018)(točka 55. Zapisnika) uvrste izjave Vijeća i Komisije o prijetnjama čiji su predmet prava i integritet zviždača: slučaj Juliana Assangea.

Govorili su Estefanía Torres Martínez, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, kako bi obrazložila taj zahtjev, Eva Joly, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, kako bi zatražila da se o slučaju Juliana Assangea raspravlja zasebno na sjednici od narednog dana (utorak) i Javier Nart, koji se usprotivio zahtjevu Kluba zastupnika GUE/NGL-a.

Poimeničnim glasovanjem (40 za, 260 protiv, 12 suzdržanih), Parlament je odbacio zahtjev.

Utorak

Zahtjev Kluba zastupnika PPE-a da se s dnevnog reda povuče glasovanje o izvješću Ingeborg Grässle o istragama koje provodi OLAF i suradnji s Uredom Europskog javnog tužitelja (A8-0179/2019) (točka 16. Zapisnika).

Govorili su Ingeborg Gräßle, u ime Kluba zastupnika PPE-a, kako bi obrazložila taj zahtjev, i Arndt Kohn, kako bi se usprotivio zahtjevu.

Poimeničnim glasovanjem (128 za, 178 protiv, 10 suzdržanih), Parlament je odbacio zahtjev.

Zahtjev Kluba zastupnika GUE/NGL-a da se kao treća točka u dnevni red poslijepodnevnog dijela uvrsti izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o priznavanju Golanske visoravni kao izraelskog područja od strane SAD-a i o mogućem pripajanju izraelskih kolonija.

Govorila je Marisa Matias, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, kako bi obrazložila zahtjev.

Poimeničnim glasovanjem (168 za, 135 protiv, 6 suzdržanih), Parlament je odobrio zahtjev.

Zahtjev Kluba zastupnika GUE/NGL-a da se u dnevni red uvrsti izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o stanju u Sudanu, bez podnošenja prijedloga rezolucije.

Govorili su João Pimenta Lopes, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, koji je obrazložio zahtjev, i Victor Boştinaru, koji se usprotivio zahtjevu.

Parlament je odobrio zahtjev.

Zahtjev Kluba zastupnika Verts/ALE-a da se u dnevni red uvrste izjave Vijeća i Komisije o mogućem izručenju Juliana Assangea.

Parlament je elektroničkim glasovanjem (140 za, 123 protiv, 40 suzdržanih) odobrio zahtjev.

Srijeda

Zahtjev Kluba zastupnika S&D-a da se u dnevni red kao prva točka uvrsti rasprava o izvješću Guillaume Balas o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti (A8-0386/2018).

Govorili su Maria João Rodrigues, u ime Kluba zastupnika S&D-a, kako bi obrazložila zahtjev, Sven Schulze, kako bi se usprotivio zahtjevu, Guillaume Balas i Gabriele Zimmer, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a.

Poimeničnim glasovanjem (151 za, 148 protiv, 5 suzdržanih), Parlament je odobrio zahtjev.

Sjednica će zbog toga započeti u 8:30.

Utvrđeni su sljedeći rokovi za podnošenje dokumenata:

amandmani: utorak 16. travnja 2019., 10:00

zahtjevi za odvojeno glasovanje i glasovanje po dijelovima: srijeda 17. travnja 2019., 16:00

Glasovanje će se održati u četvrtak.

Zahtjev Kluba zastupnika EFDD-a da se u dnevni red uvrste izjave Vijeća i Komisije o univerzalnom digitalnom identitetu: temeljnom pravu za sve europske građane. Rasprava će se zaključiti podnošenjem prijedloga rzolucije, o kojima će se glasovati u četvrtak.

Govorio je Fabio Massimo Castaldo, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, kako bi obrazložio zahtjev.

Poimeničnim glasovanjem (20 za, 249 protiv, 18 suzdržanih), Parlament je odbacio zahtjev.

Četvrtak

Nema predloženih izmjena:

°
° ° °

Time je utvrđen plan rada.

Govorila je Anna Maria Corazza Bildt.

PREDSJEDA: Lívia JÁRÓKA
potpredsjednica

Govorila je Virginie Rozière.

Posljednje ažuriranje: 24. srpnja 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti