Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2019. április 15., Hétfő - Strasbourg

13. Ügyrend
CRE

Kiosztották a 2019. áprilisi II. plenáris ülés végleges napirendtervezetét, melynek módosítására a következő javaslatokat tették (az eljárási szabályzat 149a. cikke):

Kedd

A képviselőcsoportokkal egyetértésben az elnök azt javasolja, hogy szerdáról hozzák előre kedd reggelre első napirendi pontként a Tanács és a Bizottság nyilatkozatát az Egyesült Királyságnak az Európai Unióból való kilépéséről (a végleges napirendtervezet 129. pontja).

A Parlament egyetért.

°
° ° °

Felszólal: Thomas Waitz.

Hétfő

Az ECR képviselőcsoport arra irányuló kérése, hogy az egyperces felszólalások elé illesszék be a napirendbe a Bizottság nyilatkozatát az 1914 és 1923 közötti pontoszi görög népirtás elismeréséről. A vitát állásfoglalási javaslatok benyújtásával zárnák.

Felszólal: Notis Marias, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, aki indokolja a kérést.

Név szerinti szavazással (79 mellette, 199 ellene, 18 tartózkodás), a Parlament elutasítja a kérést.

A GUE/NGL képviselőcsoport arra irányuló kérése, hogy az uniós jog megsértését bejelentő személyek védelméről szóló Virginie Rozière-jelentés vitájával (A8-0398/2018) (a végleges napirendtervezet 55. pontja) együtt vegyék fel a napirendbe a Tanács és a Bizottság nyilatkozatait a visszaéléseket bejelentő személyek jogait és épségét fenyegető veszélyekről: Julian Assange ügyéről.

Felszólal Estefanía Torres Martínez, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, aki indokolja a kérést, Eva Joly, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki azt javasolja, hogy Julian Assange ügyét inkább holnap, kedden, külön vita keretében tárgyalják, és Javier Nart, aki ellenzi a GUE/NGL képviselőcsoport kérését.

Név szerinti szavazással (40 mellette, 260 ellene, 12 tartózkodás), a Parlament elutasítja a kérést.

Kedd

A PPE képviselőcsoport arra irányuló kérése, hogy az OLAF által lefolytatott vizsgálatokról és az Európai Ügyészséggel való együttműködésről szóló Ingeborg Grässle-jelentést vegyék le a napirendről (A8-0179/2019) (a végleges napirendtervezet 16. pontja).

Felszólal Ingeborg Gräßle, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki indokolja a kérést, és Arndt Kohn, aki ellenzi.

Név szerinti szavazással (128 mellette, 178 ellene, 10 tartózkodás), a Parlament elutasítja a kérést.

A GUE/NGL képviselőcsoport arra irányuló kérése, hogy a délutáni napirend harmadik pontjaként illesszék be az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője, a Bizottság alelnöke nyilatkozatát a Golán-fennsík izraeli területként való USA általi elismeréséről és az izraeli telepek lehetséges annektálásáról.

Felszólal: Marisa Matias, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, aki indokolja a kérést.

Név szerinti szavazással (168 mellette, 135 ellene, 6 tartózkodás), a Parlament jóváhagyja a kérést.

A GUE/NGL képviselőcsoport arra irányuló kérése, hogy a napirendbe – állásfoglalási indítványok benyújtása nélkül – vegyék fel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője, a Bizottság alelnöke nyilatkozatát a szudáni helyzetről.

Felszólal João Pimenta Lopes, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, aki indokolja a kérést, és Victor Boştinaru, aki ellenzi.

A Parlament jóváhagyja a kérést.

A Verts/ALE képviselőcsoport arra irányuló kérése, hogy a napirendre vegyék fel a Tanács és a Biztottság nyilatkozatát Julian Assange lehetséges kiadatásáról.

A Parlament elektronikus szavazással jóváhagyja a kérelmet (140 mellette, 123 ellene, 40 tartózkodás).

Szerda

Az S&D képviselőcsoport arra irányuló kérése, hogy a napirendbe első pontként vegyék fel a szociális biztonsági rendszerek összehangolásáról szóló Guillaume Balas-jelentésről (A8-0386/2018) tartandó vitát.

Felszólal Maria João Rodrigues, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki indokolja a kérést, Sven Schulze, aki ellenzi, Guillaume Balas és Gabriele Zimmer, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében.

Név szerinti szavazással (151 mellette, 148 ellene, 5 tartózkodás), a Parlament jóváhagyja a kérést.

Az ülés ezért 8:30-kor kezdődik majd.

A következő benyújtási határidőket határozzák meg:

módosítások: 2019. április 16., kedd, 10:00

külön és részenkénti szavazásra irányuló kérelmek: 2019. április 17., szerda, 16:00

A szavazásra csütörtökön kerül sor.

Az EFDD képviselőcsoport arra irányuló kérése, hogy a napirendbe vegyék fel a Tanács és a Bizottság nyilatkozatát az egyetemes digitális azonosítóról: a minden európai polgárt megillető alapvető jogról. A vitát állásfoglalások benyújtásával zárnák, amelyeket csütörtökön bocsátanának szavazásra.

Felszólal: Fabio Massimo Castaldo, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, aki indokolja a kérést.

Név szerinti szavazással (20 mellette, 249 ellene, 18 tartózkodás), a Parlament elutasítja a kérést.

Csütörtök

Nincs javasolt változtatás.

°
° ° °

Az ügyrendet megállapítják.

Felszólal: Anna Maria Corazza Bildt.

ELNÖKÖL:
JÁRÓKA Lívia alelnök

Felszólal: Virginie Rozière.

Utolsó frissítés: 2019. július 24.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat