Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 15 aprilie 2019 - Strasbourg

13. Ordinea lucrărilor
CRE

Proiectul definitiv de ordine de zi al ședinței plenare din aprilie II 2019 (PE 637.987/PDOJ) a fost distribuit și au fost propuse următoarele modificări (articolul 149a din Regulamentul de procedură):

Marți

De comun acord cu grupurile politice, Președintele a propus devansarea de miercuri pe marți dimineață, pe primul punct de pe ordinea de zi, declarațiile Consiliului și ale Comisiei privind retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană (punctul 129 din PDOJ).

Parlamentul și-a dat acordul.

°
° ° °

A intervenit Thomas Waitz.

Luni

Solicitare a Grupului ECR de a se înscrie pe ordinea de zi, înaintea intervențiilor cu durata de un minut, a unei declarații a Comisiei privind recunoașterea genocidului grecilor pontici în perioada 1914-1923. Dezbaterea ar urma să fie închisă prin depunerea unor propuneri de rezoluție.

A intervenit Notis Marias, în numele Grupului ECR, care a motivat cererea.

Prin AN (79 pentru, 199 împotrivă, 18 abțineri), Parlamentul a respins cererea.

Solicitare a Grupului GUE/NGL de a se înscrie pe ordinea de zi, împreună cu dezbaterea raportului Virginie Rozière referitor la protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii (A8-0398/2018) (punctul 55 din PDOJ), declarații ale Consiliului și ale Comisiei privind amenințările împotriva drepturilor și integrității avertizorilor: cazul lui Julian Assange.

Au intervenit Estefanía Torres Martínez, în numele Grupului GUE/NGL, care a motivat cererea, Eva Joly, în numele Grupului Verts/ALE, care a solicitat ca acest caz al lui Julian Assange să facă mai degrabă obiectul unei dezbateri separate în cursul zilei de marți, și Javier Nart, împotriva cererii Grupului GUE/NGL.

Prin AN (40 pentru, 260 împotrivă, 12 abțineri), Parlamentul a respins cererea.

Marți

Solicitare a Grupului PPE de a se retrage de pe ordinea de zi votarea raportului Ingeborg Grässle referitor la investigațiile efectuate de OLAF și cooperarea cu Parchetul European (A8-0179/2019) (punctul 16 din PDOJ).

Au intervenit Ingeborg Gräßle, în numele Grupului PPE, care a motivat cererea, și Arndt Kohn, împotriva cererii.

Prin AN (128 pentru, 178 împotrivă, 10 abțineri), Parlamentul a respins cererea.

Solicitare a Grupului GUE/NGL de a se înscrie pe ordinea de zi, pe al treilea punct de după-masă, o declarație a Vicepreședintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind recunoașterea de către SUA a Înălțimilor Golan ca teritoriu israelian și posibila anexare a coloniilor israeliene.

A intervenit Marisa Matias, în numele Grupului GUE/NGL, care a motivat cererea.

Prin AN (168 pentru, 135 împotrivă, 6 abțineri), Parlamentul a aprobat cererea.

Solicitare a Grupului GUE/NGL de a se înscrie pe ordinea de zi o declarație a Vicepreședintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind situația din Sudan, fără depunerea de propuneri de rezoluție.

Au intervenit João Pimenta Lopes, în numele Grupului GUE/NGL, care a motivat cererea, și Victor Boştinaru, împotriva cererii.

Parlamentul a aprobat cererea.

Solicitare a Grupului Verts/ALE de a se înscrie pe ordinea de zi declarații ale Consiliului și ale Comisiei privind posibila extrădare a lui Julian Assange.

Cu VE (140 pentru, 123 împotrivă, 40 abțineri), Parlamentul a aprobat cererea.

Miercuri

Solicitare a Grupului S&D de a se înscrie pe primul punct de pe ordinea de zi o dezbatere privind raportul Guillaume Balas referitor la coordonarea sistemelor de securitate socială (A8-0386/2018).

Au intervenit Maria João Rodrigues, în numele Grupului S&D, care a motivat cererea, Sven Schulze, împotriva cererii, Guillaume Balas și Gabriele Zimmer, în numele Grupului GUE/NGL.

Prin AN (151 pentru, 148 împotrivă, 5 abțineri), Parlamentul a aprobat cererea.

Astfel, ședința va începe de la 8.30.

S-au stabilit următoarele termene de depunere a documentelor:

amendamente : marți,16 aprilie 2019, ora 10.00

solicitări de voturi separate și de voturi pe părți: miercuri, 17 aprilie 2019, ora 16.00

Votarea va avea loc joi.

Solicitare a Grupului EFDD de a se înscrie pe ordinea de zi declarații ale Consiliului și ale Comisiei privind identitatea digitală universală: un drept fundamental al fiecărui cetățean european. Dezbaterea ar urma să fie închisă prin depunerea de propuneri de rezoluție, care ar urma să fie votate joi.

A intervenit Fabio Massimo Castaldo, în numele Grupului EFDD, care a motivat cererea.

Prin AN (20 pentru, 249 împotrivă, 18 abțineri), Parlamentul a respins cererea.

Joi

Nu s-a propus nicio modificare.

°
° ° °

Ordinea lucrărilor a fost astfel stabilită.

A intervenit Anna Maria Corazza Bildt.

A PREZIDAT: Lívia JÁRÓKA
Vicepreședintă

A intervenit Virginie Rozière.

Ultima actualizare: 24 iulie 2019Notă juridică - Politica de confidențialitate