Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0106(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0398/2018

Внесени текстове :

A8-0398/2018

Разисквания :

PV 15/04/2019 - 14
CRE 15/04/2019 - 14

Гласувания :

PV 16/04/2019 - 8.8
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2019)0366

Протокол
Понеделник, 15 април 2019 г. - Страсбург

14. Защита на лицата, подаващи сигнали за нарушения на правото на Съюза ***I (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на лица, подаващи сигнали за нарушения на правото на Съюза [COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Virginie Rozière (A8-0398/2018)

Virginie Rozière представи доклада.

Изказаха се Miguel Viegas (докладчик по становище на комисията ECON) и Maite Pagazaurtundúa Ruiz (докладчик по становище на комисията LIBE).

Изказа се Věra Jourová (член на Комисията).

Изказаха се Luke Ming Flanagan (докладчик по становище на комисията CONT), Patrick Le Hyaric (докладчик по становище на комисията EMPL), Younous Omarjee (докладчик по становище на комисията ENVI), Nikolaos Chountis (докладчик по становище на комисиятаCULT), Ramón Jáuregui Atondo (докладчик по становище на комисията AFCO), Axel Voss, от името на групата PPE, Sylvia-Yvonne Kaufmann, от името на групата S&D, Ruža Tomašić, от името на групата ECR, Jean-Marie Cavada, от името на групата ALDE, Pascal Durand, от името на групата Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, от името на групата EFDD, Francis Zammit Dimech, Sergio Gaetano Cofferati, Julia Reda, Pavel Svoboda, Evelyn Regner, Eva Joly, Carlos Coelho, Ana Gomes, Elly Schlein и David Casa.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Notis Marias и Georgios Epitideios.

Изказаха се Věra Jourová и Virginie Rozière.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.8 от протокола от 16.4.2019 г.

Последно осъвременяване: 24 юли 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност