Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2018/0106(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0398/2018

Ingediende teksten :

A8-0398/2018

Debatten :

PV 15/04/2019 - 14
CRE 15/04/2019 - 14

Stemmingen :

PV 16/04/2019 - 8.8
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0366

Notulen
Maandag 15 april 2019 - Straatsburg

14. Bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden ***I (debat)
CRE

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden [COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Virginie Rozière (A8-0398/2018)

Virginie Rozière leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Miguel Viegas (rapporteur voor advies van de Commissie ECON) en Maite Pagazaurtundúa (rapporteur voor advies van de commissie LIBE).

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Luke Ming Flanagan (rapporteur voor advies van de commissie CONT), Patrick Le Hyaric (rapporteur voor advies van de commissie EMPL), Younous Omarjee (rapporteur voor advies van de commissie ENVI), Nikolaos Chountis (rapporteur voor advies van de commissie CULT), Ramón Jáuregui Atondo (rapporteur voor advies van de commissie AFCO), Axel Voss, namens de PPE-Fractie, Sylvia-Yvonne Kaufmann, namens de S&D-Fractie, Ruža Tomašić, namens de ECR-Fractie, Jean-Marie Cavada, namens de ALDE-Fractie, Pascal Durand, namens de Verts/ALE-Fractie, Fabio Massimo Castaldo, namens de EFDD-Fractie, Francis Zammit Dimech, Sergio Gaetano Cofferati, Julia Reda, Pavel Svoboda, Evelyn Regner, Eva Joly, Carlos Coelho, Ana Gomes, Elly Schlein en David Casa.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Notis Marias en Georgios Epitideios.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová en Virginie Rozière.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.8 van de notulen van 16.4.2019.

Laatst bijgewerkt op: 24 juli 2019Juridische mededeling - Privacybeleid