Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/0106(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0398/2018

Teksty złożone :

A8-0398/2018

Debaty :

PV 15/04/2019 - 14
CRE 15/04/2019 - 14

Głosowanie :

PV 16/04/2019 - 8.8
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0366

Protokół
Poniedziałek, 15 kwietnia 2019 r. - Strasburg

14. Ochrona osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii ***I (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii [COM(2018)0218 – C8-0159/2018 - 2018/0106(COD)] - Komisja Prawna. Sprawozdawczyni: Virginie Rozière (A8-0398/2018)

Virginie Rozière przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrali: Miguel Viegas (sprawozdawca komisji opiniodawczej ECON) i Maite Pagazaurtundúa (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej LIBE).

Głos zabrała Věra Jourová (członkini Komisji).

Głos zabrali: Luke Ming Flanagan (sprawozdawca komisji opiniodawczej CONT), Patrick Le Hyaric (sprawozdawca komisji opiniodawczej EMPL), Younous Omarjee (sprawozdawca komisji opiniodawczej ENVI), Nikolaos Chountis (sprawozdawca komisji opiniodawczej CULT), Ramón Jáuregui Atondo (sprawozdawca komisji opiniodawczej AFCO), Axel Voss w imieniu grupy PPE, Sylvia-Yvonne Kaufmann w imieniu grupy S&D, Ruža Tomašić w imieniu grupy ECR, Jean-Marie Cavada w imieniu grupy ALDE, Pascal Durand w imieniu grupy Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo w imieniu grupy EFDD, Francis Zammit Dimech, Sergio Gaetano Cofferati, Julia Reda, Pavel Svoboda, Evelyn Regner, Eva Joly, Carlos Coelho, Ana Gomes, Elly Schlein i David Casa.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Notis Marias i Georgios Epitideios.

Głos zabrały: Věra Jourová i Virginie Rozière.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.8 protokołu z dnia 16.4.2019.

Ostatnia aktualizacja: 24 lipca 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności