Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/0106(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0398/2018

Predkladané texty :

A8-0398/2018

Rozpravy :

PV 15/04/2019 - 14
CRE 15/04/2019 - 14

Hlasovanie :

PV 16/04/2019 - 8.8
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0366

Zápisnica
Pondelok, 15. apríla 2019 - Štrasburg

14. Ochrana osôb nahlasujúcich porušenia práva Únie ***I (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o ochrane osôb nahlasujúcich porušenia práva Únie [COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD)] - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa: Virginie Rozière (A8-0398/2018)

Virginie Rozière uviedla správu.

Vystúpili títo poslanci: Miguel Viegas (spravodajca výboru ECON požiadaného o stanovisko) a Maite Pagazaurtundúa (spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko LIBE).

V rozprave vystúpila Věra Jourová (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Luke Ming Flanagan (spravodajca výboru požiadaného o stanovisko CONT), Patrick Le Hyaric (spravodajca výboru požiadaného o stanovisko EMPL), Younous Omarjee (spravodajca výboru požiadaného o stanovisko ENVI), Nikolaos Chountis (spravodajca výboru požiadaného o stanovisko CULT), Ramón Jáuregui Atondo (spravodajca výboru požiadaného o stanovisko AFCO), Axel Voss v mene skupiny PPE, Sylvia-Yvonne Kaufmann v mene skupiny S&D, Ruža Tomašić v mene skupiny ECR, Jean-Marie Cavada v mene skupiny ALDE, Pascal Durand v mene skupiny Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny EFDD, Francis Zammit Dimech, Sergio Gaetano Cofferati, Julia Reda, Pavel Svoboda, Evelyn Regner, Eva Joly, Carlos Coelho, Ana Gomes, Elly Schlein a David Casa.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Notis Marias a Georgios Epitideios.

Vystúpili: Věra Jourová a Virginie Rozière.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.8 zápisnice zo dňa 16.4.2019.

Posledná úprava: 24. júla 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia