Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 15 април 2019 г. - Страсбург

15. Правовата държава в Румъния (разискване)
CRE

Изявление на Комисията: Правовата държава в Румъния (2019/2697(RSP))

Věra Jourová (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се Ingeborg Gräßle, от името на групата PPE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Andi Cristea, Josef Weidenholzer, от името на групата S&D, Monica Macovei, от името на групата ECR, Sophia in 't Veld, от името на групата ALDE, която отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Cristian Dan Preda и Victor Boştinaru, и Judith Sargentini, от името на групата Verts/ALE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Sylvie GUILLAUME
Заместник-председател

Изказаха се Jeroen Lenaers, Dan Nica, Renate Weber, Cristian Dan Preda, Maria Grapini, Gunnar Hökmark, Petri Sarvamaa, Victor Boştinaru по процедурен въпрос (председателстващата заседанието му отне думата, тъй като изказването му не представляваше процедурен въпрос), и Siegfried Mureşan, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Maria Grapini.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Lívia Járóka, Andi Cristea, Marek Jurek, Norica Nicolai, Krisztina Morvai, Răzvan Popa, Claudia Țapardel, Mircea Diaconu, Maria Gabriela Zoană, Ana Gomes и Juan Fernando López Aguilar.

Изказа се Věra Jourová.

Разискването приключи.

Последно осъвременяване: 24 юли 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност