Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 15 april 2019 - Straatsburg

15. De rechtsstaat in Roemenië (debat)
CRE

Verklaring van de Commissie: De rechtsstaat in Roemenië (2019/2697(RSP))

Věra Jourová (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Ingeborg Gräßle, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Andi Cristea, Josef Weidenholzer, namens de S&D-Fractie, Monica Macovei, namens de ECR-Fractie, Sophia in 't Veld, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Cristian Dan Preda en Victor Boştinaru, en Judith Sargentini, namens de Verts/ALE-Fractie.

VOORZITTER: Sylvie GUILLAUME
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Jeroen Lenaers, Dan Nica, Renate Weber, Cristian Dan Preda, Maria Grapini, Gunnar Hökmark, Petri Sarvamaa, Victor Boştinaru voor een beroep op het Reglement (de Voorzitter ontneemt hem het woord omdat zijn interventie geen beroep op het Reglement inhoudt), en Siegfried Mureşan, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Maria Grapini.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Lívia Járóka, Andi Cristea, Marek Jurek, Norica Nicolai, Krisztina Morvai, Răzvan Popa, Claudia Țapardel, Mircea Diaconu, Maria Gabriela Zoană, Ana Gomes en Juan Fernando López Aguilar.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová.

Het debat wordt gesloten.

Laatst bijgewerkt op: 24 juli 2019Juridische mededeling - Privacybeleid