Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 15 aprilie 2019 - Strasbourg

15. Statul de drept în România (dezbatere)
CRE

Declarație a Comisiei: Statul de drept în România (2019/2697(RSP))

Věra Jourová (membră a Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit Ingeborg Gräßle, în numele Grupului PPE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Andi Cristea, Josef Weidenholzer, în numele Grupului S&D, Monica Macovei, în numele Grupului ECR, Sophia in 't Veld, în numele Grupului ALDE, care a răspuns, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Cristian Dan Preda și Victor Boştinaru, și Judith Sargentini, în numele Grupului Verts/ALE.

A PREZIDAT: Sylvie GUILLAUME
Vicepreședintă

Au intervenit Jeroen Lenaers, Dan Nica, Renate Weber, Cristian Dan Preda, Maria Grapini, Gunnar Hökmark, Petri Sarvamaa, Victor Boştinaru, pentru o solicitare de respectare a Regulamentului de procedură (Președinta i-a retras cuvântul, dat fiind că intervenția sa nu a constituit o solicitare de respectare a Regulamentului de procedură), și Siegfried Mureşan, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Maria Grapini.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Lívia Járóka, Andi Cristea, Marek Jurek, Norica Nicolai, Krisztina Morvai, Răzvan Popa, Claudia Țapardel, Mircea Diaconu, Maria Gabriela Zoană, Ana Gomes și Juan Fernando López Aguilar.

A intervenit Věra Jourová.

Dezbaterea s-a încheiat.

Ultima actualizare: 24 iulie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate