Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 15. apríla 2019 - Štrasburg

15. Právny štát v Rumunsku (rozprava)
CRE

Vyhlásenie Komisie: Právny štát v Rumunsku (2019/2697(RSP))

Věra Jourová (členka Komisie) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Ingeborg Gräßle v mene skupiny PPE, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Andi Cristea, Josef Weidenholzer v mene skupiny S&D, Monica Macovei v mene skupiny ECR, Sophia in 't Veld v mene skupiny ALDE, ktorá zároveň odpovedala na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili Cristian Dan Preda a Victor Boştinaru, a Judith Sargentini v mene skupiny Verts/ALE.

PREDSEDNÍCTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Jeroen Lenaers, Dan Nica, Renate Weber, Cristian Dan Preda, Maria Grapini, Gunnar Hökmark, Petri Sarvamaa, Victor Boştinaru s procedurálnou námietkou (predsedajúca mu vzala slovo, keďže jeho vystúpenie nepredstavovalo procedurálnu námietku) a Siegfried Mureşan, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Maria Grapini.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Lívia Járóka, Andi Cristea, Marek Jurek, Norica Nicolai, Krisztina Morvai, Răzvan Popa, Claudia Țapardel, Mircea Diaconu, Maria Gabriela Zoană, Ana Gomes a Juan Fernando López Aguilar.

V rozprave vystúpila Věra Jourová.

Rozprava sa skončila.

Posledná úprava: 24. júla 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia