Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0041(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A8-0430/2018

Разисквания :

PV 15/04/2019 - 16
CRE 15/04/2019 - 16

Гласувания :

PV 16/04/2019 - 8.9
CRE 16/04/2019 - 8.9
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2019)0367

Протокол
Понеделник, 15 април 2019 г. - Страсбург

16. Трансгранична дистрибуция на предприятия за колективно инвестиране (Директива) ***I - Трансгранична дистрибуция на предприятия за колективно инвестиране (Регламент) ***I (разискване)
CRE

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на трансграничното разпространение на колективни инвестиционни фондове [COM(2018)0092 - C8-0111/2018 - 2018/0041(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Wolf Klinz (A8-0430/2018)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за улесняване на трансграничното разпространение на колективни инвестиционни фондове, както и за изменение на регламенти (ЕС) № 345/2013 и (ЕС) № 346/2013 [COM(2018)0110 - C8-0110/2018 - 2018/0045(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Wolf Klinz (A8-0431/2018)

Изказа се Valdis Dombrovskis (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се Alain Lamassoure, от името на групата PPE, Mady Delvaux, от името на групата S&D, Notis Marias, от името на групата ECR, Stefan Gehrold, Neena Gill и Sirpa Pietikäinen.

Изказа се Valdis Dombrovskis.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.9 от протокола от 16.4.2019 г и точка 8.10 от протокола от 16.4.2019 г.

Последно осъвременяване: 24 юли 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност