Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0041(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A8-0430/2018

Debatter :

PV 15/04/2019 - 16
CRE 15/04/2019 - 16

Omröstningar :

PV 16/04/2019 - 8.9
CRE 16/04/2019 - 8.9
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2019)0367

Protokoll
Måndagen den 15 april 2019 - Strasbourg

16. Gränsöverskridande distribution av kollektiva investeringsfonder (direktiv) ***I - Gränsöverskridande distribution av kollektiva investeringsfonder (förordning) ***I (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG och av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU avseende gränsöverskridande distribution av kollektiva investeringsfonder [COM(2018)0092 - C8-0111/2018 - 2018/0041(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Wolf Klinz (A8-0430/2018)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om underlättande av gränsöverskridande distribution av kollektiva investeringsfonder och om ändring av förordningarna (EU) nr 345/2013 och (EU) nr 346/2013 [COM(2018)0110 - C8-0110/2018 - 2018/0045(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Wolf Klinz (A8-0431/2018)

Talare: Valdis Dombrovskis (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Alain Lamassoure för PPE-gruppen, Mady Delvaux för S&D-gruppen, Notis Marias för ECR-gruppen, Stefan Gehrold, Neena Gill och Sirpa Pietikäinen.

Talare: Valdis Dombrovskis.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.9 i protokollet av den 16.4.2019 och punkt 8.10 i protokollet av den 16.4.2019.

Senaste uppdatering: 24 juli 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy