Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/0361(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A8-0216/2018

Forhandlinger :

PV 15/04/2019 - 17
CRE 15/04/2019 - 17

Afstemninger :

PV 16/04/2019 - 8.13
CRE 16/04/2019 - 8.13

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0371

Protokol
Mandag den 15. april 2019 - Strasbourg

17. Kapitalkrav (forordning) ***I - Kapitalkrav (direktiv) ***I - Kreditinstitutters og investeringsselskabers tabsabsorberende evne og rekapitaliseringsevne (forordning) ***I -Kreditinstitutters og investeringsselskabers tabsabsorberende evne og rekapitaliseringsevne (direktiv) ***I (forhandling)
CRE

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til gearingsgrad, net stable funding ratio, krav til kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver, modpartskreditrisiko, markedsrisiko, eksponeringer mod centrale modparter, eksponeringer mod kollektive investeringsselskaber, store eksponeringer og indberetnings- og oplysningskrav og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 [COM(2016)0850 - C8-0480/2016 - 2016/0360A(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Peter Simon (A8-0242/2018)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2013/36/EU med hensyn til fritagne enheder, finansielle holdingselskaber, blandede finansielle holdingselskaber, aflønning, tilsynsforanstaltninger og -beføjelser og kapitalbevaringsforanstaltninger [COM(2016)0854 - C8-0474/2016 - 2016/0364(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Peter Simon (A8-0243/2018)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 806/2014 for så vidt angår kreditinstitutters og investeringsselskabers tabsabsorberings- og rekapitaliseringskapacitet [COM(2016)0851 - C8-0478/2016 - 2016/0361(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Gunnar Hökmark (A8-0216/2018)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2014/59/EU for så vidt angår kreditinstitutters og investeringsselskabers tabsabsorberings- og rekapitaliseringskapacitet og om ændring af direktiv 98/26/EF, 2002/47/EF, 2012/30/EU, 2011/35/EU, 2005/56/EF, 2004/25/EF og 2007/36/EF [COM(2016)0852 - C8-0481/2016 - 2016/0362(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Gunnar Hökmark (A8-0218/2018)

Peter Simon og Gunnar Hökmark forelagde betænkningerne.

Taler: Valdis Dombrovskis (næstformand i Kommissionen).

Talere: Othmar Karas for PPE-Gruppen, Pervenche Berès for S&D-Gruppen, ligeledes om branden i katedralen Notre-Dame i Paris, Ralph Packet for ECR-Gruppen, Martin Schirdewan for GUE/NGL-Gruppen, Sven Giegold for Verts/ALE-Gruppen, om branden i katedralen Notre-Dame i Paris, Caroline Nagtegaal for ALDE-Gruppen, Marco Valli for EFDD-Gruppen, Pervenche Berès for S&D-Gruppen, Markus Ferber, Pedro Silva Pereira, Notis Marias, Matt Carthy, Ernest Urtasun ligeledes om branden i katedralen Notre-Dame i Paris, Sirpa Pietikäinen, ligeledes om branden i katedralen Notre-Dame i Paris, Paul Tang, ligeledes om branden i katedralen Notre-Dame i Paris, Joachim Starbatty og Miguel Viegas.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Nicola Caputo.

Talere: Valdis Dombrovskis, Gunnar Hökmark og Peter Simon (alle ligeledes om branden i katedralen Notre-Dame i Paris).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.11 i protokollen af 16.4.2019, punkt 8.12 i protokollen af 16.4.2019, punkt 8.13 i protokollen af 16.4.2019 og punkt 8.14 i protokollen af 16.4.2019.

Seneste opdatering: 24. juli 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik