Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2016/0361(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A8-0216/2018

Arutelud :

PV 15/04/2019 - 17
CRE 15/04/2019 - 17

Hääletused :

PV 16/04/2019 - 8.13
CRE 16/04/2019 - 8.13

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0371

Protokoll
Esmaspäev, 15. aprill 2019 - Strasbourg

17. Kapitalinõuded (määrus) ***I - Kapitalinõuded (direktiiv) ***I - Krediidiasutuste ja investeerimisühingute kahjumikatmis- ja rekapitaliseerimisvõime (määrus) ***I -Krediidiasutuste ja investeerimisühingute kahjumikatmis- ja rekapitaliseerimisvõime (direktiiv) ***I (arutelu)
CRE

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 575/2013 seoses finantsvõimenduse määra, stabiilse netorahastamise kordaja, omavahendite ja kõlblike kohustuste nõuete, vastaspoole krediidiriski, tururiski, kesksetes vastaspooltes olevate positsioonide, ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjates olevate riskipositsioonide, riskide kontsentreerumise, aruandluse ja avalikustamise nõuetega ning millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012 [COM(2016)0850 - C8-0480/2016 - 2016/0360A(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Peter Simon (A8-0242/2018)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2013/36/EL seoses vabastatud üksuste, finantsvaldusettevõtjate, segafinantsvaldusettevõtjate, tasustamise, järelevalvemeetmete ja -volituste ning kapitali säilitamise meetmetega [COM(2016)0854 - C8-0474/2016 - 2016/0364(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Peter Simon (A8-0243/2018)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 806/2014 seoses krediidiasutuste ja investeerimisühingute kahjumikatmis- ja rekapitaliseerimisvõimega [COM(2016)0851 - C8-0478/2016 - 2016/0361(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Gunnar Hökmark (A8-0216/2018)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2014/59/EL seoses krediidiasutuste ja investeerimisühingute kahjumikatmis- ja rekapitaliseerimisvõimega ning direktiive 98/26/EÜ, 2002/47/EÜ, 2012/30/EL, 2011/35/EL, 2005/56/EÜ, 2004/25/EÜ ja 2007/36/EÜ [COM(2016)0852 - C8-0481/2016 - 2016/0362(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Gunnar Hökmark (A8-0218/2018)

Peter Simon ja Gunnar Hökmark tutvustasid raporteid.

Sõna võttis Valdis Dombrovskis (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Othmar Karas fraktsiooni PPE nimel, Pervenche Berès fraktsiooni S&D nimel (samuti Pariisi Jumalaema kiriku tulekahju teemal), Ralph Packet fraktsiooni ECR nimel, Martin Schirdewan fraktsiooni GUE/NGL nimel, Sven Giegold fraktsiooni Verts/ALE nimel (Pariisi Jumalaema kiriku tulekahju teemal), Caroline Nagtegaal fraktsiooni ALDE nimel, Marco Valli fraktsiooni EFDD nimel, Pervenche Berès fraktsiooni S&D nimel, Markus Ferber, Pedro Silva Pereira, Notis Marias, Matt Carthy, Ernest Urtasun (ka Pariisi Jumalaema kiriku tulekahju teemal), Sirpa Pietikäinen (ka Pariisi Jumalaema kiriku tulekahju teemal), Paul Tang (ka Pariisi Jumalaema kiriku tulekahju teemal), Joachim Starbatty ja Miguel Viegas.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Nicola Caputo.

Sõna võtsid Valdis Dombrovskis, Gunnar Hökmark ja Peter Simon (kõik Pariisi Jumalaema kiriku tulekahju teemal).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 16.4.2019 protokollipunkt 8.1116.4.2019 protokollipunkt 8.1216.4.2019 protokollipunkt 8.13 ja 16.4.2019 protokollipunkt 8.14.

Viimane päevakajastamine: 24. juuli 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika