Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/0361(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0216/2018

Keskustelut :

PV 15/04/2019 - 17
CRE 15/04/2019 - 17

Äänestykset :

PV 16/04/2019 - 8.13
CRE 16/04/2019 - 8.13

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0371

Pöytäkirja
Maanantai 15. huhtikuuta 2019 - Strasbourg

17. Vakavaraisuusvaatimukset (asetus) ***I - Vakavaraisuusvaatimukset (direktiivi) ***I - Luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten tappionkattamiskyky ja pääomapohjan vahvistamiskyky (asetus) ***I - Luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten tappionkattamiskyky ja pääomapohjan vahvistamiskyky (direktiivi) ***I (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 575/2013 muuttamisesta vähimmäisomavaraisuusasteen, pysyvän varainhankinnan vaatimuksen, omien varojen ja hyväksyttävien velkojen vaatimusten, vastapuoliriskin, markkinariskin, keskusvastapuoliin liittyvien vastuiden, yhteistä sijoitustoimintaa harjoittaviin yrityksiin liittyvien vastuiden, suurten asiakasriskien ja raportointi- ja julkistamisvaatimusten osalta sekä asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta [COM(2016)0850 - C8-0480/2016 - 2016/0360A(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Peter Simon (A8-0242/2018)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2013/36/EU muuttamisesta säännösten soveltamisesta vapautettujen yhteisöjen, rahoitusalan holdingyhtiöiden, rahoitusalan sekaholdingyhtiöiden, palkitsemisen, valvontatoimenpiteiden ja -valtuuksien sekä pääoman ylläpitämistoimenpiteiden osalta [COM(2016)0854 - C8-0474/2016 - 2016/0364(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Peter Simon (A8-0243/2018)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 806/2014 muuttamisesta luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten tappionkattamiskyvyn ja pääomapohjan vahvistamiskyvyn osalta [COM(2016)0851 - C8-0478/2016 - 2016/0361(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Gunnar Hökmark (A8-0216/2018)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2014/59/EU muuttamisesta luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten tappionkattamiskyvyn ja pääomapohjan vahvistamiskyvyn osalta sekä direktiivin 98/26/EY, direktiivin 2002/47/EY, direktiivin 2012/30/EU, direktiivin 2011/35/EU, direktiivin 2005/56/EY, direktiivin 2004/25/EY ja direktiivin 2007/36/EY muuttamisesta [COM(2016)0852 - C8-0481/2016 - 2016/0362(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Gunnar Hökmark (A8-0218/2018)

Peter Simon ja Gunnar Hökmark esittelivät mietinnöt.

Valdis Dombrovskis (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Othmar Karas PPE-ryhmän puolesta, Pervenche Berès S&D-ryhmän puolesta myös Pariisin Notre Damen katedraalin tulipalosta, Ralph Packet ECR-ryhmän puolesta, Martin Schirdewan GUE/NGL-ryhmän puolesta, Sven Giegold Verts/ALE-ryhmän puolesta Pariisin Notre Damen katedraalin tulipalosta, Caroline Nagtegaal ALDE-ryhmän puolesta, Marco Valli EFDD-ryhmän puolesta, Pervenche Berès S&D-ryhmän puolesta, Markus Ferber, Pedro Silva Pereira, Notis Marias, Matt Carthy, Ernest Urtasun myös Pariisin Notre Damen katedraalin tulipalosta, Sirpa Pietikäinen myös Pariisin Notre Damen katedraalin tulipalosta, Paul Tang myös Pariisin Notre Damen katedraalin tulipalosta, Joachim Starbatty ja Miguel Viegas.

Pyynnöstä myönnettävä puheenvuoro: Nicola Caputo.

Puheenvuorot: Valdis Dombrovskis, Gunnar Hökmark ja Peter Simon (jokainen myös Pariisin Notre Damen katedraalin tulipalosta).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 16.4.2019, kohta 8.11, istunnon pöytäkirja 16.4.2019, kohta 8.12, istunnon pöytäkirja 16.4.2019, kohta 8.13 ja istunnon pöytäkirja 16.4.2019, kohta 8.14.

Päivitetty viimeksi: 24. heinäkuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö