Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2016/0361(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

A8-0216/2018

Debatai :

PV 15/04/2019 - 17
CRE 15/04/2019 - 17

Balsavimas :

PV 16/04/2019 - 8.13
CRE 16/04/2019 - 8.13

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0371

Protokolas
Pirmadienis, 2019 m. balandžio 15 d. - Strasbūras

17. Kapitalo reikalavimai (Reglamentas) ***I - Kapitalo reikalavimai (Direktyva) ***I - Kredito įstaigų ir investicinių įmonių nuostolių padengimo ir rekapitalizavimo pajėgumai (Reglamentas) ***I -Kredito įstaigų ir investicinių įmonių nuostolių padengimo ir rekapitalizavimo pajėgumai (Direktyva) ***I (diskusijos)
CRE

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 575/2013 nuostatos dėl sverto koeficiento, grynojo pastovaus finansavimo rodiklio, nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimų, sandorio šalies kredito rizikos, rinkos rizikos, pagrindinių sandorio šalių pozicijų, kolektyvinio investavimo subjektų pozicijų, didelių pozicijų, ataskaitų teikimo ir informacijos atskleidimo reikalavimų ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 [COM(2016)0850 - C8-0480/2016 - 2016/0360A(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Peter Simon (A8-0242/2018)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2013/36/ES nuostatos dėl subjektų, kuriems reikalavimai netaikomi, finansų kontroliuojančiųjų bendrovių, mišrią veiklą vykdančių finansų kontroliuojančiųjų bendrovių, atlygio, priežiūros priemonių bei įgaliojimų ir kapitalo apsaugos priemonių [COM(2016)0854 - C8-0474/2016 - 2016/0364(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Peter Simon (A8-0243/2018)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 806/2014 nuostatos dėl kredito įstaigų ir investicinių įmonių nuostolių padengimo ir rekapitalizavimo pajėgumo [COM(2016)0851 - C8-0478/2016 - 2016/0361(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Gunnar Hökmark (A8-0216/2018)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2014/59/ES nuostatos dėl kredito įstaigų ir investicinių įmonių nuostolių padengimo ir rekapitalizavimo pajėgumo ir iš dalies keičiamos Direktyva 98/26/EB, Direktyva 2002/47/EB, Direktyva 2012/30/ES, Direktyva 2011/35/ES, Direktyva 2005/56/EB, Direktyva 2004/25/EB ir Direktyva 2007/36/EB [COM(2016)0852 - C8-0481/2016 - 2016/0362(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Gunnar Hökmark (A8-0218/2018)

Peter Simon ir Gunnar Hökmark pristatė pranešimus.

Kalbėjo Valdis Dombrovskis (Komisijos pirmininko pavaduotojas).

Kalbėjo Othmar Karas PPE frakcijos vardu, Pervenche Berès S&D frakcijos vardu taip pat apie Paryžiaus Katedroje kilusį gaisrą, Ralph Packet ECR frakcijos vardu, Martin Schirdewan GUE/NGL frakcijos vardu, Sven Giegold Verts/ALE frakcijos vardu apie Paryžiaus Katedroje kilusį gaisrą, Caroline Nagtegaal ALDE frakcijos vardu, Marco Valli EFDD frakcijos vardu, Pervenche Berès S&D frakcijos vardu, Markus Ferber, Pedro Silva Pereira, Notis Marias, Matt Carthy, Ernest Urtasun, taip pat apie Paryžiaus Katedroje kilusį gaisrą, Sirpa Pietikäinen, taip pat apie Paryžiaus Katedroje kilusį gaisrą, Paul Tang, taip pat apie Paryžiaus Katedroje kilusį gaisrą, Joachim Starbatty ir Miguel Viegas.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Nicola Caputo.

Kalbėjo Valdis Dombrovskis, Gunnar Hökmark ir Peter Simon (visi taip pat apie Paryžiaus Katedroje kilusį gaisrą).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 04 16 protokolo 8.11 punktas, 2019 04 16 protokolo 8.12 punktas, 2019 04 16 protokolo 8.13 punktas ir 2019 04 16 protokolo 8.14 punktas

Atnaujinta: 2019 m. liepos 24 d.Teisinė informacija - Privatumo politika