Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2016/0361(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

A8-0216/2018

Debates :

PV 15/04/2019 - 17
CRE 15/04/2019 - 17

Balsojumi :

PV 16/04/2019 - 8.13
CRE 16/04/2019 - 8.13

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0371

Protokols
Pirmdiena, 2019. gada 15. aprīlis - Strasbūra

17. Regula par kapitāla prasībām ***I - Direktīva par kapitāla prasībām ***I - Zaudējumu absorbcijas un rekapitalizācijas spēja kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām (regula) ***I - Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību zaudējumu absorbcijas un rekapitalizācijas spēja (direktīva) ***I (debates)
Stenogramma

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 575/2013 attiecībā uz sviras rādītāju, neto stabila finansējuma rādītāju, prasībām pašu kapitālam un atbilstīgajām saistībām, darījuma partnera kredītrisku, tirgus risku, riska darījumiem ar centrālajiem darījumu partneriem, riska darījumiem ar kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem, lieliem riska darījumiem, ziņošanas un informācijas atklāšanas prasībām un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 [COM(2016)0850 - C8-0480/2016 - 2016/0360A(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Peter Simon (A8-0242/2018).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2013/36/ES attiecībā uz atbrīvotajām sabiedrībām, finanšu pārvaldītājsabiedrībām, jauktām finanšu pārvaldītājsabiedrībām, atalgojumu, uzraudzības pasākumiem un pilnvarām, kā arī kapitāla saglabāšanas pasākumiem [COM(2016)0854 - C8-0474/2016 - 2016/0364(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Peter Simon (A8-0243/2018).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulu (ES) Nr. 806/2014 groza attiecībā uz zaudējumu absorbcijas un rekapitalizācijas spēju kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām [COM(2016)0851 - C8-0478/2016 - 2016/0361(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Gunnar Hökmark (A8-0216/2018).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2014/59/ES par kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību zaudējumu absorbcijas un rekapitalizācijas spēju un groza Direktīvu 98/26/EK, Direktīvu 2002/47/EK, Direktīvu 2012/30/ES, Direktīvu 2011/35/ES, Direktīvu 2005/56/EK, Direktīvu 2004/25/EK un Direktīvu 2007/36/EK [COM(2016)0852 - C8-0481/2016 - 2016/0362(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Gunnar Hökmark (A8-0218/2018).

Peter Simon un Gunnar Hökmark iepazīstināja ar ziņojumiem.

Uzstājās Valdis Dombrovskis (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Uzstājās Othmar Karas PPE grupas vārdā, Pervenche Berès S&D grupas vārdā – arī par ugunsgrēku Parīzes Dievmātes katedrālē, Ralph Packet ECR grupas vārdā, Martin Schirdewan GUE/NGL grupas vārdā, Sven Giegold Verts/ALE grupas vārdā – par ugunsgrēku Parīzes Dievmātes katedrālē, Caroline Nagtegaal ALDE grupas vārdā, Marco Valli EFDD grupas vārdā, Pervenche Berès S&D grupas vārdā, Markus Ferber, Pedro Silva Pereira, Notis Marias, Matt Carthy, Ernest Urtasun – arī par ugunsgrēku Parīzes Dievmātes katedrālē, Sirpa Pietikäinen – arī par ugunsgrēku Parīzes Dievmātes katedrālē, Paul Tang – arī par ugunsgrēku Parīzes Dievmātes katedrālē, Joachim Starbatty un Miguel Viegas.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Nicola Caputo.

Uzstājās Valdis Dombrovskis, Gunnar Hökmark un Peter Simon (visi trīs – arī par ugunsgrēku Parīzes Dievmātes katedrālē).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 16.4.2019. protokola 8.11. punkts, 16.4.2019. protokola 8.12. punkts, 16.4.2019. protokola 8.13. punkts un 16.4.2019. protokola 8.14. punkts.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 24. jūlijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika