Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/0361(COD)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A8-0216/2018

Debatten :

PV 15/04/2019 - 17
CRE 15/04/2019 - 17

Stemmingen :

PV 16/04/2019 - 8.13
CRE 16/04/2019 - 8.13

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0371

Notulen
Maandag 15 april 2019 - Straatsburg

17. Kapitaalvereisten (verordening) ***I - Kapitaalvereisten (richtlijn) ***I - Verliesabsorptie- en herkapitalisatiecapaciteit voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen (verordening) ***I -Verliesabsorptie- en herkapitalisatiecapaciteit van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen (richtlijn) ***I (debat)
Volledige verslagen

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 575/2013 wat betreft de hefboomratio, de nettostabielefinancieringsratio, vereisten inzake eigen vermogen en in aanmerking komend vreemd vermogen, tegenpartijkredietrisico, marktrisico, blootstellingen aan centrale tegenpartijen, blootstellingen aan instellingen voor collectieve belegging, grote blootstellingen, rapportage- en openbaarmakingsvereisten en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 [COM(2016)0850 - C8-0480/2016 - 2016/0360A(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Peter Simon (A8-0242/2018)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2013/36/EU met betrekking tot vrijgestelde entiteiten, financiële holdings, gemengde financiële holdings, beloning, toezichtmaatregelen en -bevoegdheden en kapitaalconserveringsmaatregelen [COM(2016)0854 - C8-0474/2016 - 2016/0364(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Peter Simon (A8-0243/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 806/2014 met betrekking tot de verliesabsorptie- en herkapitalisatiecapaciteit voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen [COM(2016)0851 - C8-0478/2016 - 2016/0361(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Gunnar Hökmark (A8-0216/2018)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2014/59/EU betreffende de verliesabsorptie- en herkapitalisatiecapaciteit van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van Richtlijn 98/26/EG, Richtlijn 2002/47/EG, Richtlijn 2012/30/EU, Richtlijn 2011/35/EU, Richtlijn 2005/56/EG, Richtlijn 2004/25/EG en Richtlijn 2007/36/EG [COM(2016)0852 - C8-0481/2016 - 2016/0362(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Gunnar Hökmark (A8-0218/2018)

Peter Simon en Gunnar Hökmark geven toelichting bij de verslagen.

Het woord wordt gevoerd door Valdis Dombrovskis (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Othmar Karas, namens de PPE-Fractie, Pervenche Berès, namens de S&D-Fractie, eveneens over de brand in de Notre-Dame-kathedraal van Parijs, Ralph Packet, namens de ECR-Fractie, Martin Schirdewan, namens de GUE/NGL-Fractie, Sven Giegold, namens de Verts/ALE-Fractie, eveneens over de brand in de Notre-Dame-kathedraal van Parijs, Caroline Nagtegaal, namens de ALDE-Fractie, Marco Valli, namens de EFDD-Fractie, Pervenche Berès, namens de S&D-Fractie, Markus Ferber, Pedro Silva Pereira, Notis Marias, Matt Carthy, Ernest Urtasun, eveneens over de brand in de Notre-Dame-kathedraal van Parijs, Sirpa Pietikäinen, eveneens over de brand in de Notre-Dame-kathedraal van Parijs, Paul Tang, eveneens over de brand in de Notre-Dame-kathedraal van Parijs, Joachim Starbatty en Miguel Viegas.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Nicola Caputo.

Het woord wordt gevoerd door Valdis Dombrovskis, Gunnar Hökmark en Peter Simon (alledrie eveneens over de brand in de Notre-Dame-kathedraal van Parijs).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.11 van de notulen van 16.4.2019, punt 8.12 van de notulen van 16.4.2019, punt 8.13 van de notulen van 16.4.2019 en punt 8.14 van de notulen van 16.4.2019.

Laatst bijgewerkt op: 24 juli 2019Juridische mededeling - Privacybeleid