Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/0361(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

A8-0216/2018

Dezbateri :

PV 15/04/2019 - 17
CRE 15/04/2019 - 17

Voturi :

PV 16/04/2019 - 8.13
CRE 16/04/2019 - 8.13

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0371

Proces-verbal
Luni, 15 aprilie 2019 - Strasbourg

17. Cerințele de capital (regulament) ***I - Cerințele de capital (directivă) ***I - Capacitatea de absorbție a pierderilor și de recapitalizare a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții (regulament) ***I -Capacitatea de absorbție a pierderilor și de recapitalizare a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții (directivă) ***I (dezbatere)
Stenograma

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 în ceea ce privește indicatorul efectului de levier, indicatorul de finanțare stabilă netă, cerințele privind fondurile proprii și pasivele eligibile, riscul de credit al contrapărții, riscul de piață, expunerile față de contrapărțile centrale, expunerile față de organismele de plasament colectiv, expunerile mari, cerințele de raportare și publicare și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 [COM(2016)0850 - C8-0480/2016 - 2016/0360A(COD)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Peter Simon (A8-0242/2018)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2013/36/UE în ceea ce privește entitățile exceptate, societățile financiare holding, societățile financiare holding mixte, remunerarea, măsurile și competențele de supraveghere și măsurile de conservare a capitalului [COM(2016)0854 - C8-0474/2016 - 2016/0364(COD)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Peter Simon (A8-0243/2018)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 806/2014 în ceea ce privește capacitatea de absorbție a pierderilor și de recapitalizare a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții [COM(2016)0851 - C8-0478/2016 - 2016/0361(COD)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Gunnar Hökmark (A8-0216/2018)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2014/59/UE în ceea ce privește capacitatea de absorbție a pierderilor și de recapitalizare a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții și de modificare a Directivei 98/26/CE, a Directivei 2002/47/CE, a Directivei 2012/30/UE, a Directivei 2011/35/UE, a Directivei 2005/56/CE, a Directivei 2004/25/CE și a Directivei 2007/36/CE [COM(2016)0852 - C8-0481/2016 - 2016/0362(COD)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Gunnar Hökmark (A8-0218/2018)

Peter Simon și Gunnar Hökmark și-au prezentat rapoartele.

A intervenit Valdis Dombrovskis (vicepreședinte al Comisiei).

Au intervenit Othmar Karas, în numele Grupului PPE, Pervenche Berès, în numele Grupului S&D, de asemenea cu privire la incendiul Catedralei Notre-Dame de Paris, Ralph Packet, în numele Grupului ECR, Martin Schirdewan, în numele Grupului GUE/NGL, Sven Giegold, în numele Grupului Verts/ALE, cu privire la incendiul Catedralei Notre-Dame de Paris, Caroline Nagtegaal, în numele Grupului ALDE, Marco Valli, în numele Grupului EFDD, Pervenche Berès, în numele Grupului S&D, Markus Ferber, Pedro Silva Pereira, Notis Marias, Matt Carthy, Ernest Urtasun, de asemenea cu privire la incendiul Catedralei Notre-Dame de Paris, Sirpa Pietikäinen, de asemenea cu privire la incendiul Catedralei Notre-Dame de Paris, Paul Tang, de asemenea cu privire la incendiul Catedralei Notre-Dame de Paris, Joachim Starbatty și Miguel Viegas.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Nicola Caputo.

Au intervenit Valdis Dombrovskis, Gunnar Hökmark și Peter Simon (cu toții, de asemenea, cu privire la incendiul Catedralei Notre-Dame de Paris).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.11 al PV din 16.4.2019, punctul 8.12 al PV din 16.4.2019, punctul 8.13 al PV din 16.4.2019 și punctul 8.14 al PV din 16.4.2019.

Ultima actualizare: 24 iulie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate