Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0171(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0180/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0180/2019

Συζήτηση :

PV 15/04/2019 - 18
CRE 15/04/2019 - 18

Ψηφοφορία :

PV 16/04/2019 - 8.15
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0373

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 15 Απριλίου 2019 - Στρασβούργο

18. Τίτλοι εξασφαλισμένοι με κρατικά ομόλογα ***I (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τίτλους εξασφαλισμένους με κρατικά ομόλογα (SBBS) [COM(2018)0339 - C8-0206/2018 - 2018/0171(COD)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Jonás Fernández (A8-0180/2019)

Ο Jonás Fernández παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Valdis Dombrovskis (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Stefan Gehrold, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Ralph Packet, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, επίσης σχετικά με την πυρκαγιά στον Καθεδρικό Ναό της Παναγίας των Παρισίων, Enrique Calvet Chambon, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, επίσης σχετικά με την πυρκαγιά στον Καθεδρικό Ναό της Παναγίας των Παρισίων, και Martin Schirdewan, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mairead McGUINNESS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Ernest Urtasun, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Λάμπρος Φουντούλης και Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνουν οι Valdis Dombrovskis και Jonás Fernández.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.4.2019.

Τελευταία ενημέρωση: 24 Ιουλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου