Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/0232(COD)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

A8-0011/2019

Rozpravy :

PV 15/04/2019 - 19
CRE 15/04/2019 - 19

Hlasování :

PV 16/04/2019 - 8.17

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0375

Zápis
Pondělí, 15. dubna 2019 - Štrasburk

19. Evropské orgány dohledu a finanční trhy ***I – Makroobezřetnostní dohled nad finančním systémem na úrovni Evropské unie a zřízení Evropské rady pro systémová rizika ***I – Trhy finančních nástrojů a přístup k pojišťovací a zajišťovací činnosti a její výkon (Solventnost II) ***I (rozprava)
CRE

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1093/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví); nařízení (EU) č. 1094/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění), nařízení (EU) č. 1095/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), nařízení (EU) č. 345/2013 o evropských fondech rizikového kapitálu, nařízení (EU) č. 346/2013 o evropských fondech sociálního podnikání, nařízení (EU) č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů, nařízení (EU) 2015/760 o evropském fondu dlouhodobých investic; nařízení (EU) 2016/1011 o indexech, které jsou používány jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách nebo k měření výkonnosti investičních fondů, nařízení (EU) 2017/1129 o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu, a směrnice (EU) 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu [COM(2017)0536 - C8-0319/2017 - 2017/0230(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajové: Othmar Karas a Pervenche Berès (A8-0013/2019)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1092/2010 o makroobezřetnostním dohledu nad finančním systémem na úrovni Evropské unie a o zřízení Evropské rady pro systémová rizika [COM(2017)0538 - C8-0317/2017 - 2017/0232(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajové: Othmar Karas a Pervenche Berès (A8-0011/2019)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů a směrnice 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) [COM(2017)0537 - C8-0318/2017 - 2017/0231(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajové: Othmar Karas a Pervenche Berès (A8-0012/2019)

Othmar Karas a Pervenche Berès uvedli zprávy.

Vystoupili: Valdis Dombrovskis (místopředseda Komise) a Věra Jourová (členka Komise).

Vystoupili: Danuta Maria Hübner (zpravodajka výboru AFCO), Sirpa Pietikäinen za skupinu PPE, Neena Gill za skupinu S&D, Notis Marias za skupinu ECR, Matt Carthy za skupinu GUE/NGL, Sven Giegold za skupinu Verts/ALE, a Paul Tang.

Vystoupili: Valdis Dombrovskis, Othmar Karas a Pervenche Berès.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.16 zápisu ze dne 16.4.2019, bod 8.17 zápisu ze dne 16.4.2019 a bod 8.18 zápisu ze dne 16.4.2019.

Poslední aktualizace: 24. července 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí