Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/0232(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A8-0011/2019

Forhandlinger :

PV 15/04/2019 - 19
CRE 15/04/2019 - 19

Afstemninger :

PV 16/04/2019 - 8.17

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0375

Protokol
Mandag den 15. april 2019 - Strasbourg

19. Europæiske tilsynsmyndigheder og finansielle markeder ***I - Makrotilsyn på EU-plan med det finansielle system og om oprettelse af et europæisk udvalg for systemiske risici ***I - Markeder for finansielle instrumenter og adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) ***I (forhandling)
CRE

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), forordning (EU) nr. 1094/2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger), forordning (EU) nr. 1095/2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), forordning (EU) nr. 345/2013 om europæiske venturekapitalfonde, forordning (EU) nr. 346/2013 om europæiske sociale iværksætterfonde, forordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle instrumenter, forordning (EU) 2015/760 om europæiske langsigtede investeringsfonde, forordning (EU) 2016/1011 om indeks, der bruges som benchmarks i finansielle instrumenter og finansielle kontrakter eller med henblik på at måle investeringsfondes økonomiske resultater, forordning (EU) 2017/1129 om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel på et reguleret marked, og direktiv (EU) 2015/849 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme [COM(2017)0536 - C8-0319/2017 - 2017/0230(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordførere: Othmar Karas og Pervenche Berès (A8-0013/2019)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1092/2010 om makrotilsyn på EU-plan med det finansielle system og om oprettelse af et europæisk udvalg for systemiske risici [COM(2017)0538 - C8-0317/2017 - 2017/0232(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordførere: Othmar Karas og Pervenche Berès (A8-0011/2019)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter og af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) [COM(2017)0537 - C8-0318/2017 - 2017/0231(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordførere: Othmar Karas og Pervenche Berès (A8-0012/2019)

Othmar Karas og Pervenche Berès forelagde betænkningerne.

Talere: Valdis Dombrovskis (næstformand i Kommissionen) og Věra Jourová (medlem af Kommissionen).

Talere: Danuta Maria Hübner (ordfører for udtalelse fra AFCO), Sirpa Pietikäinen for PPE-Gruppen, Neena Gill for S&D-Gruppen, Notis Marias for ECR-Gruppen, Matt Carthy for GUE/NGL-Gruppen, Sven Giegold for Verts/ALE-Gruppen, og Paul Tang.

Talere: Valdis Dombrovskis, Othmar Karas og Pervenche Berès.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.16 i protokollen af 16.4.2019, punkt 8.17 i protokollen af 16.4.2019 og punkt 8.18 i protokollen af 16.4.2019.

Seneste opdatering: 24. juli 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik