Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2017/0232(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A8-0011/2019

Arutelud :

PV 15/04/2019 - 19
CRE 15/04/2019 - 19

Hääletused :

PV 16/04/2019 - 8.17

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0375

Protokoll
Esmaspäev, 15. aprill 2019 - Strasbourg

19. Euroopa järelevalveasutused ja finantsturud ***I - Finantssüsteemi makrotasandi usaldatavusjärelevalve Euroopa Liidus ja Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu asutamine ***I - Finantsinstrumentide turud ning kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamine ja jätkamine (Solventsus II) ***I (arutelu)
CRE

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1093/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjärelevalve), määrust (EL) nr 1094/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve), määrust (EL) nr 1095/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve), määrust (EL) nr 345/2013 Euroopa riskikapitalifondide kohta, määrust (EL) nr 346/2013 Euroopa sotsiaalettevõtlusfondide kohta, määrust (EL) nr 600/2014 finantsinstrumentide turgude kohta, määrust (EL) nr 2015/760 Euroopa pikaajaliste investeerimisfondide kohta, määrust (EL) 2016/1011, mis käsitleb indekseid, mida kasutatakse võrdlusalustena finantsinstrumentide ja -lepingute puhul või investeerimisfondide tootluse mõõtmiseks, määrust (EL) 2017/1129, mis käsitleb väärtpaberite avalikul pakkumisel või reguleeritud turul kauplemisele võtmisel avaldatavat prospekti, ning direktiivi (EL) 2015/849, mis käsitleb finantssüsteemi rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamist [COM(2017)0536 - C8-0319/2017 - 2017/0230(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöörid: Othmar Karas ja Pervenche Berès (A8-0013/2019)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1092/2010 finantssüsteemi makrotasandi usaldatavusjärelevalve kohta Euroopa Liidus ja Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu asutamise kohta [COM(2017)0538 - C8-0317/2017 - 2017/0232(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöörid: Othmar Karas ja Pervenche Berès (A8-0011/2019)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2014/65/EÜ finantsinstrumentide turgude kohta ja direktiivi 2009/138/EÜ kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta (Solventsus II) [COM(2017)0537 - C8-0318/2017 - 2017/0231(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöörid: Othmar Karas ja Pervenche Berès (A8-0012/2019)

Othmar Karas ja Pervenche Berès tutvustasid raporteid.

Sõna võtsid Valdis Dombrovskis (komisjoni asepresident) ja Věra Jourová (komisjoni liige).

Sõna võtsid Danuta Maria Hübner (AFCO-komisjoni arvamuse koostaja), Sirpa Pietikäinen fraktsiooni PPE nimel, Neena Gill fraktsiooni S&D nimel, Notis Marias fraktsiooni ECR nimel, Matt Carthy fraktsiooni GUE/NGL nimel, Sven Giegold fraktsiooni Verts/ALE nimel ja Paul Tang.

Sõna võtsid Valdis Dombrovskis, Othmar Karas ja Pervenche Berès.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 16.4.2019 protokollipunkt 8.1616.4.2019 protokollipunkt 8.17 ja 16.4.2019 protokollipunkt 8.18.

Viimane päevakajastamine: 24. juuli 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika