Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2017/0232(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

A8-0011/2019

Debates :

PV 15/04/2019 - 19
CRE 15/04/2019 - 19

Balsojumi :

PV 16/04/2019 - 8.17

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0375

Protokols
Pirmdiena, 2019. gada 15. aprīlis - Strasbūra

19. Eiropas uzraudzības iestādes un finanšu tirgi ***I - Eiropas Savienības finanšu sistēmas makrouzraudzība un Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas izveidošana ***I - Finanšu instrumentu tirgi un uzņēmējdarbības uzsākšana un veikšana apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II) ***I (debates)
CRE

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 1093/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), Regulu (ES) Nr. 1094/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādi), Regulu (ES) Nr. 1095/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), Regulu (ES) Nr. 345/2013 par Eiropas riska kapitāla fondiem; Regulu (ES) Nr. 346/2013 par Eiropas sociālās uzņēmējdarbības fondiem; Regulu (ES) Nr. 600/2014 par finanšu instrumentu tirgiem, Regulu (ES) Nr. 2015/760 par Eiropas ilgtermiņa ieguldījumu fondiem, Regulu (ES) 2016/1011 par indeksiem, ko izmanto kā etalonus finanšu instrumentos un finanšu līgumos vai ieguldījumu fondu darbības rezultātu mērīšanai, Regulu (ES) 2017/1129 par prospektu, kurš jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to tirdzniecību regulētā tirgū, un Direktīvu (ES) 2015/849 par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai [COM(2017)0536 - C8-0319/2017 - 2017/0230(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referenti: Othmar Karas un Pervenche Berès (A8-0013/2019).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1092/2010 par Eiropas Savienības finanšu sistēmas makrouzraudzību un Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas izveidošanu [COM(2017)0538 - C8-0317/2017 - 2017/0232(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referenti: Othmar Karas un Pervenche Berès (A8-0011/2019).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2014/65/ES par finanšu instrumentu tirgiem un Direktīvu 2009/138/EK par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II) [COM(2017)0537 - C8-0318/2017 - 2017/0231(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referenti: Othmar Karas un Pervenche Berès (A8-0012/2019).

Othmar Karas un Pervenche Berès iepazīstināja ar ziņojumiem.

Uzstājās Valdis Dombrovskis (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks) un Věra Jourová (Komisijas locekle).

Uzstājās Danuta Maria Hübner (AFCO komitejas atzinuma sagatavotāja), Sirpa Pietikäinen PPE grupas vārdā, Neena Gill S&D grupas vārdā, Notis Marias ECR grupas vārdā, Matt Carthy GUE/NGL grupas vārdā, Sven Giegold Verts/ALE grupas vārdā un Paul Tang.

Uzstājās Valdis Dombrovskis, Othmar Karas un Pervenche Berès.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 16.4.2019. protokola 8.16. punkts, 16.4.2019. protokola 8.17. punkts un 16.4.2019. protokola 8.18. punkts.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 24. jūlijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika