Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2017/0232(COD)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A8-0011/2019

Debatten :

PV 15/04/2019 - 19
CRE 15/04/2019 - 19

Stemmingen :

PV 16/04/2019 - 8.17

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0375

Notulen
Maandag 15 april 2019 - Straatsburg

19. Europese toezichthoudende autoriteiten en financiële markten ***I - Macroprudentieel toezicht van de Europese Unie op het financiële stelsel en oprichting van een Europees Comité voor systeemrisico's ***I - Markten voor financiële instrumenten en de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II) ***I (debat)
CRE

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1093/2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Bankautoriteit); Verordening (EU) nr. 1094/2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen); Verordening (EU) nr. 1095/2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten); Verordening (EU) nr. 345/2013 betreffende Europese durfkapitaalfondsen; Verordening (EU) nr. 346/2013 betreffende Europese sociaalondernemerschapsfondsen; Verordening (EU) nr. 600/2014 betreffende markten in financiële instrumenten; Verordening (EU) 2015/760 betreffende Europese langetermijnbeleggingsinstellingen; Verordening (EU) 2016/1011 betreffende indices die worden gebruikt als benchmarks voor financiële instrumenten en financiële overeenkomsten of om de prestatie van beleggingsfondsen te meten; Verordening (EU) 2017/1129 betreffende het prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt worden toegelaten; en Richtlijn (EU) 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering [COM(2017)0536 - C8-0319/2017 - 2017/0230(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteurs: Othmar Karas en Pervenche Berès (A8-0013/2019)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1092/2010 betreffende macroprudentieel toezicht van de Europese Unie op het financiële stelsel en tot oprichting van een Europees Comité voor systeemrisico's [COM(2017)0538 - C8-0317/2017 - 2017/0232(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteurs: Othmar Karas en Pervenche Berès (A8-0011/2019)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2014/65/EU betreffende markten voor financiële instrumenten en van Richtlijn 2009/138/EG betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II) [COM(2017)0537 - C8-0318/2017 - 2017/0231(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteurs: Othmar Karas en Pervenche Berès (A8-0012/2019)

Othmar Karas en Pervenche Berès geven toelichting bij de verslagen.

Het woord wordt gevoerd door Valdis Dombrovskis (vicevoorzitter van de Commissie) en Věra Jourová (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Danuta Maria Hübner (rapporteur voor advies van de commissie AFCO), Sirpa Pietikäinen, namens de PPE-Fractie, Neena Gill, namens de S&D-Fractie, Notis Marias, namens de ECR-Fractie, Matt Carthy, namens de GUE/NGL-Fractie, Sven Giegold, namens de Verts/ALE-Fractie, en Paul Tang.

Het woord wordt gevoerd door Valdis Dombrovskis, Othmar Karas en Pervenche Berès.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.16 van de notulen van 16.4.2019, punt 8.17 van de notulen van 16.4.2019 en punt 8.18 van de notulen van 16.4.2019.

Laatst bijgewerkt op: 24 juli 2019Juridische mededeling - Privacybeleid