Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/0232(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

A8-0011/2019

Dezbateri :

PV 15/04/2019 - 19
CRE 15/04/2019 - 19

Voturi :

PV 16/04/2019 - 8.17

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0375

Proces-verbal
Luni, 15 aprilie 2019 - Strasbourg

19. Autoritățile europene de supraveghere și piețele financiare ***I - Supravegherea macroprudențială la nivelul Uniunii Europene a sistemului financiar și înființarea unui Comitet european pentru risc sistemic ***I - Piețele instrumentelor financiare și accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II) ***I (dezbatere)
CRE

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), a Regulamentului (UE) nr. 1094/2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană de asigurări și pensii ocupaționale), a Regulamentului (UE) nr. 1095/2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), a Regulamentului (UE) nr. 345/2013 privind fondurile europene cu capital de risc, a Regulamentului (UE) nr. 346/2013 privind fondurile europene de antreprenoriat social, a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 privind piețele instrumentelor financiare, a Regulamentului (UE) 2015/760 privind fondurile europene de investiții pe termen lung, a Regulamentului (UE) 2016/1011 al Parlamentului European și al Consiliului privind indicii utilizați ca indici de referință în cadrul instrumentelor financiare și al contractelor financiare sau pentru a măsura performanțele fondurilor de investiții, a Regulamentului (UE) 2017/1129 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau pentru admiterea valorilor mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată și a Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului [COM(2017)0536 - C8-0319/2017 - 2017/0230(COD)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportori: Othmar Karas și Pervenche Berès (A8-0013/2019)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1092/2010 privind supravegherea macroprudențială la nivelul Uniunii Europene a sistemului financiar și de înființare a unui Comitet european pentru risc sistemic [COM(2017)0538 - C8-0317/2017 - 2017/0232(COD)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportori: Othmar Karas și Pervenche Berès (A8-0011/2019)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind piețele instrumentelor financiare și a Directivei 2009/138/CE privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II) [COM(2017)0537 - C8-0318/2017 - 2017/0231(COD)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportori: Othmar Karas și Pervenche Berès (A8-0012/2019)

Othmar Karas și Pervenche Berès și-au prezentat rapoartele.

Au intervenit Valdis Dombrovskis (vicepreședinte al Comisiei) și Věra Jourová (membră a Comisiei).

Au intervenit Danuta Maria Hübner (raportoarea pentru aviz a Comisiei AFCO), Sirpa Pietikäinen, în numele Grupului PPE, Neena Gill, în numele Grupului S&D, Notis Marias, în numele Grupului ECR, Matt Carthy, în numele Grupului GUE/NGL, Sven Giegold, în numele Grupului Verts/ALE, și Paul Tang.

Au intervenit Valdis Dombrovskis, Othmar Karas și Pervenche Berès.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.16 al PV din 16.4.2019, punctul 8.17 al PV din 16.4.2019 și punctul 8.18 al PV din 16.4.2019.

Ultima actualizare: 24 iulie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate