Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 15 aprilie 2019 - Strasbourg

22. Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante
CRE

Au luat cuvântul, în conformitate cu articolul 163 din Regulamentul de procedură, pentru intervenții de un minut, următorii deputați, care doresc să atragă atenția Parlamentului în special asupra unor chestiuni politice importante:

Iuliu Winkler, Cristian-Silviu Buşoi, Andrea Bocskor, Juan Fernando López Aguilar, Răzvan Popa, Branislav Škripek, Jasenko Selimovic, Josep-Maria Terricabras, Jordi Solé, Matt Carthy, Luke Ming Flanagan, Martin Sonneborn, Dobromir Sośnierz, Anna Maria Corazza Bildt, Costas Mavrides, Ana Miranda, Pál Csáky, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Stanislav Polčák, Nicola Caputo, László Tőkés și Michaela Šojdrová (Președinta a evocat incendiul Catedralei Notre-Dame de Paris).

Ultima actualizare: 24 iulie 2019Notă juridică - Politica de confidențialitate