Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Zápis
Pondělí, 15. dubna 2019 - Štrasburk
 1.Pokračování zasedání
 2.Zahájení denního zasedání
 3.Prohlášení předsednictví
 4.Schválení zápisů z předchozích denních zasedání
 5.Složení Parlamentu
 6.Členství ve výborech a v delegacích
 7.Výklad jednacího řádu
 8.Sdělení předsednictví
 9.Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 78 jednacího řádu)
 10.Další postup na základě postojů a usnesení Parlamentu
 11.Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)
 12.Předložení dokumentů
 13.Plán práce
 14.Ochrana osob oznamujících porušení práva Unie ***I (rozprava)
 15.Právní stát v Rumunsku (rozprava)
 16.Přeshraniční distribuce fondů kolektivního investování (směrnice) ***I – Přeshraniční distribuce fondů kolektivního investování (nařízení) ***I (rozprava)
 17.Kapitálové požadavky (nařízení) ***I – Kapitálové požadavky (směrnice) ***I – Schopnost úvěrových institucí a investičních podniků absorbovat ztráty a rekapitalizace (nařízení) ***I – Schopnost úvěrových institucí a investičních podniků absorbovat ztráty a rekapitalizace (směrnice) ***I (rozprava)
 18.Cenné papíry zajištěné státními dluhopisy ***I (rozprava)
 19.Evropské orgány dohledu a finanční trhy ***I – Makroobezřetnostní dohled nad finančním systémem na úrovni Evropské unie a zřízení Evropské rady pro systémová rizika ***I – Trhy finančních nástrojů a přístup k pojišťovací a zajišťovací činnosti a její výkon (Solventnost II) ***I (rozprava)
 20.Obezřetnostní dohled nad investičními podniky (směrnice) ***I – Obezřetnostní požadavky na investiční podniky (nařízení) ***I (rozprava)
 21.Neúspěch v souvislosti s přijetím unijní daně z digitálních služeb (rozprava)
 22.Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám
 23.Pořad jednání příštího denního zasedání
 24.Ukončení denního zasedání
 Prezenční listina
Zápis (142 kb)
24/07/2019 12:50
  Prezenční listina (53 kb)
05/06/2019 15:46
 
Zápis (77 kb)
24/07/2019 12:50
  Prezenční listina (11 kb)
05/06/2019 15:46
  Jmenovitá hlasování (29 kb)
20/06/2019 15:04
 
Zápis (268 kb)
24/07/2019 12:50
  Prezenční listina (70 kb)
05/06/2019 15:46
  Jmenovitá hlasování (136 kb)
20/06/2019 15:04
Poslední aktualizace: 24. července 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí