Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Zápis
Pondělí, 15. dubna 2019 - Štrasburk
 1.Pokračování zasedání
 2.Zahájení denního zasedání
 3.Prohlášení předsednictví
 4.Schválení zápisů z předchozích denních zasedání
 5.Složení Parlamentu
 6.Členství ve výborech a v delegacích
 7.Výklad jednacího řádu
 8.Sdělení předsednictví
 9.Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 78 jednacího řádu)
 10.Další postup na základě postojů a usnesení Parlamentu
 11.Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)
 12.Předložení dokumentů
 13.Plán práce
 14.Ochrana osob oznamujících porušení práva Unie ***I (rozprava)
 15.Právní stát v Rumunsku (rozprava)
 16.Přeshraniční distribuce fondů kolektivního investování (směrnice) ***I – Přeshraniční distribuce fondů kolektivního investování (nařízení) ***I (rozprava)
 17.Kapitálové požadavky (nařízení) ***I – Kapitálové požadavky (směrnice) ***I – Schopnost úvěrových institucí a investičních podniků absorbovat ztráty a rekapitalizace (nařízení) ***I – Schopnost úvěrových institucí a investičních podniků absorbovat ztráty a rekapitalizace (směrnice) ***I (rozprava)
 18.Cenné papíry zajištěné státními dluhopisy ***I (rozprava)
 19.Evropské orgány dohledu a finanční trhy ***I – Makroobezřetnostní dohled nad finančním systémem na úrovni Evropské unie a zřízení Evropské rady pro systémová rizika ***I – Trhy finančních nástrojů a přístup k pojišťovací a zajišťovací činnosti a její výkon (Solventnost II) ***I (rozprava)
 20.Obezřetnostní dohled nad investičními podniky (směrnice) ***I – Obezřetnostní požadavky na investiční podniky (nařízení) ***I (rozprava)
 21.Neúspěch v souvislosti s přijetím unijní daně z digitálních služeb (rozprava)
 22.Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám
 23.Pořad jednání příštího denního zasedání
 24.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
Zápis (142 kb) Prezenční listina (53 kb) Jmenovitá hlasování (113 kb) 
 
Zápis (77 kb) Prezenční listina (11 kb) Jmenovitá hlasování (29 kb) 
 
Zápis (268 kb) Prezenční listina (70 kb) Jmenovitá hlasování (136 kb) 
Poslední aktualizace: 24. července 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí