Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Esmaspäev, 15. aprill 2019 - Strasbourg
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Istungi algus
 3.Presidentuuri avaldused
 4.Eelmiste istungite protokollide kinnitamine
 5.Parlamendi koosseis
 6.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 7.Kodukorra tõlgendamine
 8.Presidentuuri teadaanne
 9.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78)
 10.Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus
 11.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)
 12.Esitatud dokumendid
 13.Tööplaan
 14.Liidu õiguse rikkumistest teatavate isikute kaitse ***I (arutelu)
 15.Õigusriigi olukord Rumeenias (arutelu)
 16.Investeerimisfondide piiriülene turustamine (direktiiv) ***I - Investeerimisfondide piiriülene turustamine (määrus) ***I (arutelu)
 17.Kapitalinõuded (määrus) ***I - Kapitalinõuded (direktiiv) ***I - Krediidiasutuste ja investeerimisühingute kahjumikatmis- ja rekapitaliseerimisvõime (määrus) ***I -Krediidiasutuste ja investeerimisühingute kahjumikatmis- ja rekapitaliseerimisvõime (direktiiv) ***I (arutelu)
 18.Riigivõlakirjadega tagatud väärtpaberid ***I (arutelu)
 19.Euroopa järelevalveasutused ja finantsturud ***I - Finantssüsteemi makrotasandi usaldatavusjärelevalve Euroopa Liidus ja Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu asutamine ***I - Finantsinstrumentide turud ning kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamine ja jätkamine (Solventsus II) ***I (arutelu)
 20.Investeerimisühingute usaldatavusnõuete täitmise järelevalve (direktiiv) ***I - Investeerimisühingute usaldatavusnõuded (määrus) ***I (arutelu)
 21.ELi digiteenuste maksu kehtestamata jätmine (arutelu)
 22.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 23.Järgmise istungi päevakord
 24.Istungi lõpp
 Kohalolijate nimekiri
Protokoll (139 kb)
24/07/2019 12:54
  Kohalolijate nimekiri (53 kb)
05/06/2019 15:48
 
Protokoll (76 kb)
24/07/2019 12:54
  Kohalolijate nimekiri (11 kb)
05/06/2019 15:48
  Nimelise hääletuse tulemused (32 kb)
20/06/2019 15:02
 
Protokoll (264 kb)
24/07/2019 12:54
  Kohalolijate nimekiri (70 kb)
05/06/2019 15:48
  Nimelise hääletuse tulemused (124 kb)
20/06/2019 15:02
Viimane päevakajastamine: 24. juuli 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika