Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Protokols
Pirmdiena, 2019. gada 15. aprīlis - Strasbūra
 1.Sesijas atsākšana
 2.Sēdes atklāšana
 3.Priekšsēdētāja paziņojumi
 4.Iepriekšējo sēžu protokolu apstiprināšana
 5.Parlamenta sastāvs
 6.Komiteju un delegāciju sastāvs
 7.Reglamenta interpretācija
 8.Sēdes vadītāja paziņojums
 9.Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 78. pants)
 10.Saistībā ar Parlamenta nostājām un rezolūcijām veiktie pasākumi
 11.Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana)
 12.Dokumentu iesniegšana
 13.Darba kārtība
 14.To personu aizsardzība, kuras ziņo par Savienības tiesību aktu pārkāpumiem ***I (debates)
 15.Tiesiskums Rumānijā (debates)
 16.Kolektīvo ieguldījumu fondu pārrobežu izplatīšana (direktīva) ***I - Kolektīvo ieguldījumu fondu pārrobežu izplatīšana (regula) ***I (debates)
 17.Regula par kapitāla prasībām ***I - Direktīva par kapitāla prasībām ***I - Zaudējumu absorbcijas un rekapitalizācijas spēja kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām (regula) ***I - Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību zaudējumu absorbcijas un rekapitalizācijas spēja (direktīva) ***I (debates)
 18.Ar valsts obligācijām nodrošinātie vērtspapīri ***I (debates)
 19.Eiropas uzraudzības iestādes un finanšu tirgi ***I - Eiropas Savienības finanšu sistēmas makrouzraudzība un Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas izveidošana ***I - Finanšu instrumentu tirgi un uzņēmējdarbības uzsākšana un veikšana apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II) ***I (debates)
 20.Direktīva par ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību ***I - Regula par ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālās uzraudzības prasībām ***I (debates)
 21.Neizdošanās pieņemt ES digitālo pakalpojumu nodokli (debates)
 22.Vienu minūti ilgas uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem
 23.Nākamās sēdes darba kārtība
 24.Sēdes slēgšana
 Apmeklējumu reģistrs
Protokols (144 kb)
24/07/2019 12:58
  Apmeklējumu reģistrs (53 kb)
05/06/2019 15:52
 
Protokols (76 kb)
24/07/2019 12:58
  Apmeklējumu reģistrs (11 kb)
05/06/2019 15:52
  Balsojumi pēc saraksta (29 kb)
20/06/2019 15:02
 
Protokols (266 kb)
24/07/2019 12:58
  Apmeklējumu reģistrs (70 kb)
05/06/2019 15:52
  Balsojumi pēc saraksta (128 kb)
20/06/2019 15:02
Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 24. jūlijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika