Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Maandag 15 april 2019 - Straatsburg
 1.Hervatting van de zitting
 2.Opening van de vergadering
 3.Verklaringen van de Voorzitter
 4.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergaderingen
 5.Samenstelling Parlement
 6.Samenstelling commissies en delegaties
 7.Interpretatie van het Reglement
 8.Mededeling van de Voorzitter
 9.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement)
 10.Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering
 11.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)
 12.Ingekomen stukken
 13.Regeling van de werkzaamheden
 14.Bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden ***I (debat)
 15.De rechtsstaat in Roemenië (debat)
 16.Grensoverschrijdende distributie van collectieve beleggingsfondsen (richtlijn) ***I - Grensoverschrijdende distributie van collectieve beleggingsfondsen (verordening) ***I (debat)
 17.Kapitaalvereisten (verordening) ***I - Kapitaalvereisten (richtlijn) ***I - Verliesabsorptie- en herkapitalisatiecapaciteit voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen (verordening) ***I -Verliesabsorptie- en herkapitalisatiecapaciteit van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen (richtlijn) ***I (debat)
 18.Door overheidsobligaties gedekte effecten ***I (debat)
 19.Europese toezichthoudende autoriteiten en financiële markten ***I - Macroprudentieel toezicht van de Europese Unie op het financiële stelsel en oprichting van een Europees Comité voor systeemrisico's ***I - Markten voor financiële instrumenten en de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II) ***I (debat)
 20.Prudentieel toezicht op beleggingsondernemingen (richtlijn) ***I - Prudentiële vereisten voor beleggingsondernemingen (verordening) ***I (debat)
 21.Niet-goedkeuring van een EU-digitaledienstenbelasting (debat)
 22.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 23.Agenda van de volgende vergadering
 24.Sluiting van de vergadering
 Presentielijst
Notulen (144 kb)
24/07/2019 12:58
  Presentielijst (53 kb)
05/06/2019 15:52
 
Notulen (76 kb)
24/07/2019 12:58
  Presentielijst (11 kb)
05/06/2019 15:52
  Hoofdelijke stemming (32 kb)
20/06/2019 15:04
 
Notulen (270 kb)
24/07/2019 12:58
  Presentielijst (69 kb)
05/06/2019 15:52
  Hoofdelijke stemming (125 kb)
20/06/2019 15:04
Laatst bijgewerkt op: 24 juli 2019Juridische mededeling - Privacybeleid