Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Poniedziałek, 15 kwietnia 2019 r. - Strasburg
 1.Wznowienie sesji
 2.Otwarcie posiedzenia
 3.Oświadczenia Przewodniczącego
 4.Zatwierdzenie protokołów poprzednich posiedzeń
 5.Skład Parlamentu
 6.Skład komisji i delegacji
 7.Wykładnia Regulaminu
 8.Komunikat Przewodniczącego
 9.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu)
 10.Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu
 11.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)
 12.Składanie dokumentów
 13.Porządek obrad
 14.Ochrona osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii ***I (debata)
 15.Praworządność w Rumunii (debata)
 16.Transgraniczna dystrybucja funduszy zbiorowego inwestowania (dyrektywa) ***I - Transgraniczna dystrybucja funduszy zbiorowego inwestowania (rozporządzenie) ***I (debata)
 17.Wymogi kapitałowe (rozporządzenie) ***I - Wymogi kapitałowe (dyrektywa) ***I - Zdolność instytucji kredytowych i przedsiębiorstw inwestycyjnych do pokrycia strat i dokapitalizowania (rozporządzenie) ***I - Zdolność instytucji kredytowych i przedsiębiorstw inwestycyjnych do pokrycia strat i dokapitalizowania (dyrektywa) ***I (debata)
 18.Papiery wartościowe zabezpieczone obligacjami skarbowymi ***I (debata)
 19.Europejskie urzędy nadzoru i rynki finansowe ***I - Unijny nadzór makroostrożnościowy nad systemem finansowym i ustanowienie Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego ***I - Rynki instrumentów finansowych oraz podejmowanie i prowadzenie działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) ***I (debata)
 20.Nadzór ostrożnościowy nad firmami inwestycyjnymi (dyrektywa) ***I - Wymogi ostrożnościowe dla firm inwestycyjnych (rozporządzenie) ***I (debata)
 21.Nieprzyjęcie unijnego podatku od usług cyfrowych (debata)
 22.Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych
 23.Porządek obrad następnego posiedzenia
 24.Zamknięcie posiedzenia
 Lista obecności
Protokół (143 kb)
24/07/2019 13:00
  Lista obecności (53 kb)
05/06/2019 15:54
 
Protokół (77 kb)
24/07/2019 13:00
  Lista obecności (11 kb)
05/06/2019 15:54
  Głosowanie imienne (32 kb)
20/06/2019 15:06
 
Protokół (278 kb)
24/07/2019 13:00
  Lista obecności (69 kb)
05/06/2019 15:54
  Głosowanie imienne (125 kb)
20/06/2019 15:06
Ostatnia aktualizacja: 24 lipca 2019Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności