Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Poniedziałek, 15 kwietnia 2019 r. - Strasburg
 1.Wznowienie sesji
 2.Otwarcie posiedzenia
 3.Oświadczenia Przewodniczącego
 4.Zatwierdzenie protokołów poprzednich posiedzeń
 5.Skład Parlamentu
 6.Skład komisji i delegacji
 7.Wykładnia Regulaminu
 8.Komunikat Przewodniczącego
 9.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu)
 10.Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu
 11.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)
 12.Składanie dokumentów
 13.Porządek obrad
 14.Ochrona osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii ***I (debata)
 15.Praworządność w Rumunii (debata)
 16.Transgraniczna dystrybucja funduszy zbiorowego inwestowania (dyrektywa) ***I - Transgraniczna dystrybucja funduszy zbiorowego inwestowania (rozporządzenie) ***I (debata)
 17.Wymogi kapitałowe (rozporządzenie) ***I - Wymogi kapitałowe (dyrektywa) ***I - Zdolność instytucji kredytowych i przedsiębiorstw inwestycyjnych do pokrycia strat i dokapitalizowania (rozporządzenie) ***I - Zdolność instytucji kredytowych i przedsiębiorstw inwestycyjnych do pokrycia strat i dokapitalizowania (dyrektywa) ***I (debata)
 18.Papiery wartościowe zabezpieczone obligacjami skarbowymi ***I (debata)
 19.Europejskie urzędy nadzoru i rynki finansowe ***I - Unijny nadzór makroostrożnościowy nad systemem finansowym i ustanowienie Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego ***I - Rynki instrumentów finansowych oraz podejmowanie i prowadzenie działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) ***I (debata)
 20.Nadzór ostrożnościowy nad firmami inwestycyjnymi (dyrektywa) ***I - Wymogi ostrożnościowe dla firm inwestycyjnych (rozporządzenie) ***I (debata)
 21.Nieprzyjęcie unijnego podatku od usług cyfrowych (debata)
 22.Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych
 23.Porządek obrad następnego posiedzenia
 24.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (143 kb) Lista obecności (53 kb) Głosowanie imienne (113 kb) 
 
Protokół (77 kb) Lista obecności (11 kb) Głosowanie imienne (32 kb) 
 
Protokół (278 kb) Lista obecności (69 kb) Głosowanie imienne (125 kb) 
Ostatnia aktualizacja: 24 lipca 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności