Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Proces-verbal
Luni, 15 aprilie 2019 - Strasbourg
 1.Reluarea sesiunii
 2.Deschiderea ședinței
 3.Declarațiile Președintelui
 4.Aprobarea proceselor-verbale ale ședințelor precedente
 5.Componența Parlamentului
 6.Componența comisiilor și delegațiilor
 7.Interpretarea Regulamentului de procedură
 8.Comunicarea Președintelui
 9.Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură)
 10.Cursul dat pozițiilor și rezoluțiilor Parlamentului
 11.Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)
 12.Depunere de documente
 13.Ordinea lucrărilor
 14.Protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii ***I (dezbatere)
 15.Statul de drept în România (dezbatere)
 16.Distribuția transfrontalieră a fondurilor de plasament colectiv (directivă) ***I - Distribuția transfrontalieră a fondurilor de plasament colectiv (regulament) ***I (dezbatere)
 17.Cerințele de capital (regulament) ***I - Cerințele de capital (directivă) ***I - Capacitatea de absorbție a pierderilor și de recapitalizare a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții (regulament) ***I -Capacitatea de absorbție a pierderilor și de recapitalizare a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții (directivă) ***I (dezbatere)
 18.Titlurile garantate cu obligațiuni suverane ***I (dezbatere)
 19.Autoritățile europene de supraveghere și piețele financiare ***I - Supravegherea macroprudențială la nivelul Uniunii Europene a sistemului financiar și înființarea unui Comitet european pentru risc sistemic ***I - Piețele instrumentelor financiare și accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II) ***I (dezbatere)
 20.Supravegherea prudențială a firmelor de investiții (directivă) ***I - Cerințele prudențiale pentru firmele de investiții (regulament) ***I (dezbatere)
 21.Neadoptarea unui impozit al UE pe serviciile digitale (dezbatere)
 22.Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante
 23.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 24.Ridicarea ședinței
 Lista de prezenţă
Proces-verbal (148 kb)
24/07/2019 13:00
  Lista de prezenţă (53 kb)
05/06/2019 15:54
 
Proces-verbal (77 kb)
24/07/2019 13:00
  Lista de prezenţă (11 kb)
05/06/2019 15:54
  Voturi prin apel nominal (31 kb)
20/06/2019 15:06
 
Proces-verbal (272 kb)
24/07/2019 13:00
  Lista de prezenţă (70 kb)
05/06/2019 15:54
  Voturi prin apel nominal (131 kb)
20/06/2019 15:06
Ultima actualizare: 24 iulie 2019Notă juridică - Politica de confidențialitate