Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Pondelok, 15. apríla 2019 - Štrasburg
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Otvorenie rokovania
 3.Vyhlásenia predsedníctva
 4.Schválenie zápisníc z predchádzajúcich rokovaní
 5.Zloženie Parlamentu
 6.Zloženie výborov a delegácií
 7.Výklad rokovacieho poriadku
 8.Oznámenie predsedníctva
 9.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku)
 10.Ďalší postup na základe pozícií a uznesení Parlamentu
 11.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)
 12.Predloženie dokumentov
 13.Program práce
 14.Ochrana osôb nahlasujúcich porušenia práva Únie ***I (rozprava)
 15.Právny štát v Rumunsku (rozprava)
 16.Cezhraničná distribúcia fondov kolektívneho investovania ***I - Cezhraničná distribúcia fondov kolektívneho investovania ***I (rozprava)
 17.Kapitálové požiadavky (nariadenie) ***I - Kapitálové požiadavky (smernica) ***I - Kapacita na absorpciu strát a rekapitalizáciu úverových inštitúcií a investičných spoločností (nariadenie) ***I -Kapacita úverových inštitúcií a investičných spoločností na absorpciu strát a rekapitalizáciu (smernica) ***I (rozprava)
 18.Cenné papiere zabezpečené štátnymi dlhopismi ***I (rozprava)
 19.Európske orgány dohľadu a finančné trhy ***I - Makroprudenciálny dohľad Európskej únie nad finančným systémom a zriadenie Európskeho výboru pre systémové riziká ***I - Trhy s finančnými nástrojmi a začatie a vykonávanie poistenia a zaistenia (Solventnosť II) ***I (rozprava)
 20.Prudenciálny dohľad nad investičnými spoločnosťami (smernica) ***I - Prudenciálne požiadavky na investičné spoločnosti (nariadenie) ***I (rozprava)
 21.Neprijatie dane EÚ z digitálnych služieb (rozprava)
 22.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 23.Program rokovania na nasledujúci deň
 24.Skončenie rokovania
 Prezenčná listina
Zápisnica (141 kb)
24/07/2019 13:00
  Prezenčná listina (53 kb)
05/06/2019 15:54
 
Zápisnica (77 kb)
24/07/2019 13:00
  Prezenčná listina (11 kb)
05/06/2019 15:54
  Hlasovania podľa mien (31 kb)
20/06/2019 15:04
 
Zápisnica (288 kb)
24/07/2019 13:00
  Prezenčná listina (70 kb)
05/06/2019 15:54
  Hlasovania podľa mien (124 kb)
20/06/2019 15:04
Posledná úprava: 24. júla 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia