Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Zapisnik
Ponedeljek, 15. april 2019 - Strasbourg
 1.Nadaljevanje zasedanja
 2.Otvoritev seje
 3.Izjave predsedujočega
 4.Sprejetje zapisnikov predhodnih sej
 5.Sestava Parlamenta
 6.Sestava odborov in delegacij
 7.Razlaga Poslovnika
 8.Sporočilo predsedstva
 9.Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (člen 78 Poslovnika)
 10.Nadaljnje obravnavanje stališč in resolucij Parlamenta
 11.Vprašanja za ustni odgovor (predložitev)
 12.Predložitev dokumentov
 13.Razpored dela
 14.Zaščita oseb, ki prijavijo kršitve prava Unije ***I (razprava)
 15.Pravna država v Romuniji (razprava)
 16.Čezmejna distribucija kolektivnih investicijskih skladov (direktiva) ***I - Čezmejna distribucija kolektivnih investicijskih skladov (uredba) ***I (razprava)
 17.Kapitalske zahteve (uredba) ***I - Kapitalske zahteve (direktiva) ***I - Sposobnost kreditnih institucij in investicijskih podjetij za pokrivanje izgub in dokapitalizacijo (uredba) ***I -Sposobnost kreditnih institucij in investicijskih podjetij za pokrivanje izgub in dokapitalizacijo (direktiva) ***I (razprava)
 18.Vrednostni papirji, kriti z državnimi obveznicami ***I (razprava)
 19.Evropski nadzorni organi in finančni trgi ***I - Makrobonitetni nadzor nad finančnim sistemom Evropske unije in ustanovitev Evropskega odbora za sistemska tveganja ***I - Trgi finančnih instrumentov in začetek opravljanja in opravljanje dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II) ***I (razprava)
 20.Bonitetni nadzor investicijskih podjetij (direktiva) ***I - Bonitetne zahteve za investicijska podjetja (uredba) ***I (razprava)
 21.Nesprejetje davka EU na digitalne storitve (razprava)
 22.Enominutni govori o zadevah političnega pomena
 23.Dnevni red naslednje seje
 24.Zaključek seje
 Seznam navzočih
Zapisnik (139 kb)
24/07/2019 13:02
  Seznam navzočih (53 kb)
05/06/2019 15:54
 
Zapisnik (76 kb)
24/07/2019 13:02
  Seznam navzočih (11 kb)
05/06/2019 15:54
  Poimensko glasovanje (32 kb)
20/06/2019 15:06
 
Zapisnik (264 kb)
24/07/2019 13:02
  Seznam navzočih (70 kb)
05/06/2019 15:54
  Poimensko glasovanje (124 kb)
20/06/2019 15:06
Zadnja posodobitev: 24. julij 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov