Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Måndagen den 15 april 2019 - Strasbourg
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Öppnande av sammanträdet
 3.Uttalanden av talmannen
 4.Justering av protokoll från föregående sammanträden
 5.Parlamentets sammansättning
 6.Utskottens och delegationernas sammansättning
 7.Tolkning av arbetsordningen
 8.Meddelande från talmannen
 9.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen)
 10.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner
 11.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)
 12.Inkomna dokument
 13.Arbetsplan
 14.Skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten ***I (debatt)
 15.Rättsstatsprincipen i Rumänien (debatt)
 16.Gränsöverskridande distribution av kollektiva investeringsfonder (direktiv) ***I - Gränsöverskridande distribution av kollektiva investeringsfonder (förordning) ***I (debatt)
 17.Kapitalkrav (förordning) ***I - Kapitalkrav (direktiv) ***I - Kreditinstituts och värdepappersföretags förlustabsorberings- och rekapitaliseringskapacitet (förordning) ***I -Kreditinstituts och värdepappersföretags förlustabsorberings- och rekapitaliseringskapacitet (direktiv) ***I (debatt)
 18.Värdepapper med statsobligationer som underliggande tillgångar ***I (debatt)
 19.Europeiska tillsynsmyndigheter och finansmarknader ***I - Makrotillsyn av det finansiella systemet på EU-nivå och inrättande av en europeisk systemrisknämnd ***I - Marknader för finansiella instrument samt upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II) ***I (debatt)
 20.Tillsyn av värdepappersföretag (direktiv) ***I - Tillsynskrav för värdepappersföretag (förordning) ***I (debatt)
 21.Underlåtenhet att anta en EU-skatt på digitala tjänster (debatt)
 22.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 23.Föredragningslista för nästa sammanträde
 24.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (144 kb) Närvarolista (53 kb) Omröstningar med namnupprop (113 kb) 
 
Protokoll (75 kb) Närvarolista (11 kb) Omröstningar med namnupprop (32 kb) 
 
Protokoll (267 kb) Närvarolista (70 kb) Omröstningar med namnupprop (124 kb) 
Senaste uppdatering: 24 juli 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy